ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนามบินนานาชาติพิตต์สเบิร์ก (PIT)

วิธีเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

เดินทางกับ Uber ได้ทั่วโลก

เดินทางคล่องตัวราวกับคนในพื้นที่

รู้สึกราวอยู่กับบ้านเมื่อมี Uber

เครื่องมือประมาณค่าโดยสาร Uber

ตัวอย่างราคาสำหรับผู้โดยสารเป็นการประมาณราคาเท่านั้น และไม่ได้สะท้อนความผันแปรต่างๆ อันเนื่องมาจากส่วนลด สภาพการจราจรที่ติดขัด หรือปัจจัยอื่นๆ อาจมีการคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ราคาจริงอาจแตกต่างออกไป

วิธีเดินทางในพื้นที่

  • UberX1-4

  • Comfort1-4

  • UberXL1-6

วิธีเรียกรถจากสนามบินพิตต์สเบิร์ก

เรียกรถเมื่อคุณพร้อมเดินออกไปด้านนอก

ออกจากจุดรับกระเป๋า

พบผู้ขับของคุณ

อัตราค่าที่จอดรถของ สนามบินพิตต์สเบิร์ก

แผนที่สนามบินพิตต์สเบิร์ก

คำถามยอดนิยมจากผู้โดยสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการร่วมขับกับ Uber

หากคุณต้องการไปยังสนามบินอื่น

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินพิตต์สเบิร์ก