ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนามบินเซาเปาโล-คอนกอนฮาส (CGH)

วิธีเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

เดินทางกับ Uber ได้ทั่วโลก

เดินทางคล่องตัวราวกับคนในพื้นที่

รู้สึกราวอยู่กับบ้านเมื่อมี Uber

เครื่องมือประมาณค่าโดยสาร Uber

ตัวอย่างราคาสำหรับผู้โดยสารเป็นการประมาณราคาเท่านั้น และไม่ได้สะท้อนความผันแปรต่างๆ อันเนื่องมาจากส่วนลด ภูมิศาสตร์ สภาพการจราจรที่ติดขัด หรือปัจจัยอื่นๆ อาจมีการคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ค่าโดยสารจริงของการเดินทางและการเรียกรถล่วงหน้าอาจแตกต่างกัน

วิธีเดินทางในพื้นที่

  • Juntos1-2

  • UberX1-4

  • Select1-4

วิธีเรียกรถจากสนามบินเซาเปาโล

ดูจุดที่รถจะมารับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแอพ

พบผู้ขับของคุณ

แผนที่สนามบินคอนกอนฮาส

คำถามยอดนิยมจากผู้โดยสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการไปยังสนามบินอื่น

ค้นหาสนามบิน

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินคอนกอนฮาส