Doorgaan naar hoofdinhoud

Partner Protection Insurance with AXA

Uber launched Partner Protection on 1st June 2018, protecting eligible Driver and Delivery Partners from the financial cost of life-changing events with insurance from AXA. Now events like injury, sickness or having a baby don’t have to come with all of the additional financial stress.

If you would like to make a claim for an On-Trip accident or for an Off-Trip life event, please use the AXA online claims form.

Wanneer je bent verzekerd

Belangrijke informatie

Vanaf de ingangsdatum

Partner Protection gaat in vanaf 1 juni 2018.

Dekking tijdens en buiten ritten

Tijdens ritten: Vanaf het moment dat je een rit of bezorgaanvraag accepteert tot en met het afronden van dat verzoek en de vijftien minuten na afronding.

Buiten ritten: Elk moment dat je geen vervoers- of bezorgdiensten verzorgt via de Uber-app.

Wie is er verzekerd?

Tijdens ritten: Alle zelfstandige Uber-partners komen in aanmerking voor de voordelen.

Buiten ritten: Je moet een ‘actieve Uber-partner’ zijn om in aanmerking te komen (bekijk de veelgestelde vragen).

Hoe werkt het?

Wat dit voor jou betekent

Verzekerd voor hoge kosten

Als jij een in aanmerking komende onafhankelijke opdrachtnemer bent die de Uber-app gebruikt om omzet te maken in België, ben je nu automatisch via AXA verzekerd zodat je beschermd bent tijdens ritten. Je bent verzekerd voor medische kosten, overlijden, blijvende invaliditeit, ziekenhuisopnamen en ongevallen (bekijk de vergoedingen).

Verzekerd voor omzetverlies

We willen dat je beschermd bent tegen het risico van omzetverlies als gevolg van ongelukken of verwondingen die tijdens of buiten ritten kunnen voorkomen. In aanmerking komende partners zijn ook verzekerd voor gebeurtenissen buiten werktijd waardoor je minder omzet zou kunnen maken. De dekking omvat een ongemakkenvoorziening voor ongevallen en ernstige ziekten en eenmalige betalingen voor zwangerschaps-/vaderschapsverlof en juryplicht (bekijk de vergoedingen).

Zonder kosten voor jou

We zetten ons wereldwijd in voor veiligheid en daarom werken we samen met AXA, de meest toonaangevende verzekeraar ter wereld, om je deze bescherming te bieden. Je hoeft je niet aan te melden. Alle in aanmerking komende partners zijn automatisch verzekerd en er zijn geen kosten aan verbonden voor jou.

Declaraties indienen

Je kunt een declaratie indienen voor een ongeluk tijdens een rit of een gebeurtenis buiten een rit via het online declaratieformulier van AXA.

Verdere documentatie

Voor Uber-partners

Alle informatie over de polis en uitsluitingen.

Veelgestelde vragen

Partner Protection biedt bescherming voor bepaalde gebeurtenissen tijdens ritten en bepaalde gebeurtenissen buiten ritten.

Hieronder vind je de belangrijkste vergoedingen. Lees voor het volledige overzicht de AXA-kennisgeving.

1) Vergoeding bij ongelukken tijdens ritten:

Medische dekking: Hieronder vallen kosten die je maakt voor medische hulp die niet wordt gedekt door je ziektekostenverzekering. Verder kun je erop vertrouwen dat je, naast de reguliere medische gezondheidszorg, ook direct toegang hebt tot verschillende particuliere medische dienstverleners (bijvoorbeeld fysiotherapie, revalidatie, second opinion).

Ongemakkenvergoeding (ziekenhuisopname): Als je meer dan 24 uur opgenomen bent in het ziekenhuis, ontvang je een vast bedrag.

Ongemakkenvergoeding (letsel): Als je niet kunt werken als gevolg van een ongeluk tijdens een rit en een arts verklaart dat je arbeidsongeschikt bent, ontvang je gedurende maximaal 30 dagen een dagvergoeding.

Vergoeding voor overlijden en uitvaart: In het onfortuinlijke geval dat je overlijdt als gevolg van een ongeval tijdens een rit, ontvangen je nabestaanden een vast bedrag. Daarnaast worden de uitvaartkosten vergoed.

Invaliditeitsuitkering: In het onfortuinlijke geval dat je blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval tijdens een rit, ontvang je een vast bedrag (de hoogte hangt af van de ernst van het letsel).

2) Vergoeding bij ongelukken buiten een rit:

Compensatie bij ernstige ziekte en letsel: Als je op welk moment dan ook door een arts arbeidsongeschikt wordt verklaard voor minimaal zeven dagen als gevolg van ernstige ziekte of letsel, ontvang je gedurende maximaal vijftien extra dagen een dagvergoeding. (Houd er rekening mee dat de eerste zeven dagen niet worden vergoed. De dekking gaat in vanaf de achtste dag.)

Eenmalige vergoeding zwangerschaps-/vaderschapsverlof: Als je binnenkort een baby krijgt, ontvang je een eenmalige vergoeding.

Eenmalige vergoeding juryplicht: Als je zitting moet nemen in een jury, ontvang je een eenmalige vergoeding.

VergoedingenDuurMaximum voor België
Medische dekkingTijdens rittenMaximale vergoeding € 7500
Vergoeding overlijden door ongevalTijdens rittenVast bedrag € 50.000 + uitvaartkosten maximaal € 6000
InvaliditeitsuitkeringTijdens rittenVast bedrag maximaal € 50.000
Ongemakkenvergoeding (ziekenhuisopname)Tijdens rittenVast bedrag € 800
Ongemakkenvergoeding (ongeval)Tijdens rittenPartners maximaal € 1650 (€ 55 per dag, maximaal 30 dagen). Bezorgers: maximaal € 900 (€ 30 per dag, maximaal 30 dagen)
Vergoeding (ernstige) ziekte en ongeval (bij ziekte en ongeval met als gevolg minimaal 7 aaneengesloten dagen arbeidsongeschiktheid)Buiten rittenPartners maximaal € 825 (€ 55 per dag, maximaal 15 dagen). Bezorgers maximaal € 450 (€ 30 per dag, maximaal 15 dagen)
Eenmalige vergoeding zwangerschaps-/vaderschapsverlof:Buiten rittenVast bedrag € 1000
Eenmalige vergoeding juryplichtBuiten rittenVast bedrag € 500

Zelfstandig werken zorgt ervoor dat je flexibel omzet kunt genereren. We willen dat je beschermd bent tegen het risico op hoge kosten of omzetverlies, omdat we vinden dat ingrijpende gebeurtenissen zoals letsel, ziekte of het krijgen van een kind niet tot financiële zorgen moeten leiden. We zijn er trots op dat we, samen met AXA, marktleider zijn in het creëren van stabiele flexibiliteit in de klusjeseconomie.

Alleen zelfstandige Uber-partners komen in aanmerking voor Partner Protection. Zelfstandige partners zijn partners die de Uber-app gebruiken op basis van een contract dat zij zijn aangegaan met Uber BV, Rasier Operations BV of Uber Portier BV, en die geen medewerker zijn van een vervoersbedrijf zoals een taxi- of limousinebedrijf. Partners die eigenaar zijn van een bedrijf en tevens de enige medewerker zijn van dat bedrijf die vervoers-/bezorgdiensten levert, komen mogelijk wel in aanmerking. Bekijk alle polisgegevens en uitsluitingen op deze pagina.

Partner Protection wordt aangeboden in de volgende EU-landen waar Uber actief is met ritten en/of Uber Eats. Op 1 juni 2018 zijn dat Nederland, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Nee, Partner Protection is geen commerciële autoverzekering en is geen vervanging voor je verplichte autoverzekering. Neem contact op met je verzekeraar of tussenpersoon als je vragen hebt over je motorrijtuigverzekering.

Tijdens ritten: Vanaf het moment dat je een rit of bezorgaanvraag accepteert tot en met het afronden van dat verzoek en de vijftien minuten na afronding.

Buiten ritten: Elk moment dat je geen vervoers- of bezorgdiensten verzorgt via de Uber-app.

Verzekering buiten ritten is alleen geldig voor ‘actieve Uber-partners’. Bekijk hieronder de vereisten om in aanmerking te komen.

Je hoeft je niet aan te melden. Alle in aanmerking komende partners zijn automatisch verzekerd en er zijn geen kosten aan verbonden voor jou.

Alle zelfstandige partners zijn gedekt voor ongelukken die tijdens een rit gebeuren, vanaf het moment dat je in de Uber-app een rit of bezorgaanvraag accepteert tot en met het afronden van dat verzoek en de vijftien minuten na afronding.

In aanmerking komende actieve partners zijn ook extra beschermd tegen omzetverlies als gevolg van bepaalde levensgebeurtenissen die altijd kunnen voorkomen. Bekijk alle polisgegevens en uitsluitingen op deze pagina.

Net zoals de meeste verzekeringen heeft ook Partner Protection een aantal algemene en specifieke uitsluitingen. Lees hier alle informatie over de polis en uitsluitingen. Elke partner mag bijvoorbeeld in een periode van twaalf maanden maximaal twee (2) claims indienen voor ernstige ziekte & letsel en de eerste zeven dagen van elke claim in verband met ziekte & letsel zijn niet gedekt (dekking gaat in vanaf dag acht en geldt tot maximaal vijftien dagen daarna). Er wordt geen betaling toegekend als je ritten hebt uitgevoerd in de periode die in de doktersverklaring staat vermeld.

Je kunt makkelijk een declaratie indienen met het online declaratieformulier van AXA dat je vindt onder Help in de partner-app. Nadat je je declaratie hebt ingediend, ontvang je een bevestigingsmail van AXA met het declaratienummer, de contactgegevens van de schaderegelaar en een lijst met aanvullende documenten die AXA misschien nodig heeft om je declaratie af te handelen.

Tijdens ritten: Alle zelfstandige Uber-partners komen in aanmerking voor de vergoedingen die worden genoemd bij vergoedingen ‘tijdens ritten’ in het vergoedingenoverzicht.

Buiten ritten: Om in aanmerking te komen voor de vergoedingen ‘buiten ritten’ in het vergoedingenoverzicht, moet je een ‘actieve Uber-partner’ zijn en in de afgelopen acht weken minimaal 150 ritten hebben voltooid als partner, of in de afgelopen acht weken minimaal 30 ritten als bezorger.

Voor zwangerschapsverlof: als je de biologische moeder van het kind bent (en wellicht extra verlof nodig hebt voorafgaand aan de bevalling), hebben we de drempel verhoogd naar zes maanden, waarin je 300 ritten moet hebben voltooid als partner of 60 ritten in de afgelopen acht weken als bezorger.

Wat heb je verder nog nodig?

Haal meer uit Uber

Support

We willen ervoor zorgen dat elke Uber-rit probleemloos verloopt. Op onze supportpagina's vind je informatie over bijvoorbeeld hoe je je account instelt, hoe je aan de slag gaat met de app en hoe je ritprijzen kunt aanpassen.

Neem contact op

Vragen? Vind hier het antwoord. Krijg persoonlijke support in een Uber Greenlight Hub in jouw stad.