Please enable Javascript
Doorgaan naar hoofdinhoud

Partner Protection-verzekering met Allianz-partners

Op juni 2018 introduceerde Uber Partner Protection. In aanmerking komende partners en bezorgers zijn sindsdien verzekerd voor de financiële gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Geldzorgen vanwege letsel, ziekte of zwangerschap zijn nu verleden tijd.

Je kunt een declaratie indienen voor een ongeluk tijdens een rit of een gebeurtenis buiten een rit via het online declaratieformulier hieronder.

Wanneer je bent verzekerd

Belangrijke informatie

Begindatum

De Partner Protection-vergoeding is op 1 juni 2018 ingegaan en vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden.

Dekking tijdens en buiten ritten

Bezig met rit: Vanaf het moment dat je een rit of maaltijdbezorging accepteert tot en met het voltooien daarvan, plus vijftien minuten daarna.

Buiten ritten om: De tijd dat je geen vervoers- of bezorgdiensten verzorgt via de Uber-app.

Wie is er verzekerd?

Bezig met rit: Alle zelfstandige Uber-partners komen voor de bonusbenefits in aanmerking.

Buiten ritten om: Je moet een actieve Uber-partner zijn om in aanmerking te komen (zie de veelgestelde vragen).

Hoe werkt het?

Wat dit voor jou betekent.

Verzekerd voor hoge kosten

Als je een in aanmerking komende onafhankelijke opdrachtnemer bent die de Uber-app gebruikt om omzet te maken, ben je nu automatisch via Allianz Partners verzekerd zodat je beschermd bent tijdens ritten. Je bent verzekerd voor medische kosten, overlijden, blijvende invaliditeit, ziekenhuisopnamen en ongevallen (bekijk de vergoedingen).

Verzekerd voor omzetverlies

We willen dat je beschermd bent tegen het risico van omzetverlies als gevolg van ongelukken of ongevallen die kunnen voorkomen tijdens een rit of buiten een rit om. In aanmerking komende partners zijn ook verzekerd voor gebeurtenissen buiten werktijd waardoor je minder omzet zou kunnen maken. De dekking omvat een ongemakkenvoorziening voor ongevallen en ernstige ziekten en eenmalige betalingen voor zwangerschaps-/ouderschapsverlof en juryplicht (bekijk de vergoedingen).

Zonder kosten voor jou

We zetten ons wereldwijd in voor veiligheid en daarom werken we samen met Allianz Partners, de meest toonaangevende verzekeraar ter wereld, om je deze bescherming te bieden. Je hoeft je niet aan te melden. Alle in aanmerking komende zelfstandige Uber-partners zijn automatisch en zonder extra kosten verzekerd.

Declaraties indienen

Je kunt een declaratie indienen voor een ongeluk tijdens een rit of een gebeurtenis buiten een rit via het online declaratieformulier hieronder.

Verdere documentatie

Partners

Alle informatie over de polis en uitsluitingen.

Veelgestelde vragen

 • Partner Protection biedt bescherming voor bepaalde gebeurtenissen tijdens ritten en bepaalde gebeurtenissen buiten ritten.

  Hieronder vind je de belangrijkste vergoedingen. Lees voor het volledige overzicht de kennisgeving in het gedeelte Verdere documentatie.

  1) Vergoeding bij ongelukken tijdens ritten:

  Dekking medische kosten: Hieronder vallen onkosten voor medische hulp die niet door je ziektekostenverzekering worden gedekt. Daarnaast kun je erop vertrouwen dat je, naast de openbare medische diensten, ook direct toegang hebt tot verschillende particuliere medische diensten (bijvoorbeeld fysiotherapie, revalidatie, second opinion).

  Ongemakkenvergoeding (ziekenhuisopname): Als je langer dan 24 uur in een ziekenhuis moet liggen, ontvang je een vast bedrag.

  Ongemakkenvergoeding (letsel): Als je door een ongeluk tijdens een rit niet kunt werken en dit door een arts is bevestigd, ontvang je maximaal 30 dagen een dagvergoeding.

  Uitkering bij overlijden en voor de uitvaart: In het geval dat je overlijdt als gevolg van een ongeval tijdens een rit, ontvangen je nabestaanden een vast bedrag. Daarnaast worden de uitvaartkosten vergoed.

  Uitkering bij invaliditeit: In het geval dat je door een ongeval tijdens een rit blijvend invalide wordt, ontvang je een vast bedrag (de hoogte hangt af van de ernst van het letsel).

  2) Dekking bij ongelukken buiten een rit:

  Compensatie bij ernstige ziekte of letsel: Als je op welk moment dan ook door een arts arbeidsongeschikt wordt verklaard voor minimaal zeven dagen als gevolg van ernstige ziekte of letsel, ontvang je gedurende maximaal vijftien extra dagen een dagvergoeding. (Houd er rekening mee dat de eerste zeven dagen niet worden vergoed. De dekking gaat in vanaf de achtste dag.)

  Eenmalige vergoeding zwangerschaps-/vaderschapsverlof: Als je binnenkort een baby krijgt, ontvang je een eenmalige vergoeding.

  Eenmalige vergoeding juryplicht: Als je zitting moet nemen in een jury, ontvang je een eenmalige vergoeding.

 • Zie het onderstaande gedeelte voor specifieke informatie voor jouw land.

 • Zelfstandig werken zorgt ervoor dat je flexibel kunt verdienen. We willen dat je beschermd bent tegen het risico op hoge kosten of omzetverlies, omdat we vinden dat ingrijpende gebeurtenissen zoals letsel, ziekte of het krijgen van een kind niet tot financiële zorgen moeten leiden. We zijn er trots op dat we, samen met Allianz Partners, marktleider zijn in het creëren van stabiele flexibiliteit in de klusjeseconomie.

 • Alleen zelfstandige Uber-partners komen in aanmerking voor Partner Protection. Zelfstandige partners zijn partners die de Uber-app gebruiken op basis van een contract dat zij zijn aangegaan met Uber BV, Rasier Operations BV of Uber Portier BV, en die geen werknemer zijn van een vervoersbedrijf zoals een taxi- of limousinebedrijf. Partners die eigenaar zijn van een bedrijf én de enige werknemer zijn van dat bedrijf dat vervoers-/bezorgdiensten levert, komen mogelijk wel in aanmerking.

  Ga naar de links in het gedeelte Verdere documentatie voor de hele polis en alle uitsluitingen.

 • Partner Protection wordt aangeboden in de volgende EU-landen waar Uber actief is met ritten en/of Uber Eats.

 • Nee, Partner Protection is geen commerciële motorrijtuigenverzekering en is geen vervanging voor je verplichte motorrijtuigenverzekering. Neem contact op met je verzekeraar of tussenpersoon als je vragen hebt over je motorrijtuigverzekering.

 • Bezig met rit: Vanaf het moment dat je een rit of bezorgaanvraag accepteert tot en met het afronden van dat verzoek en de vijftien minuten na afronding.

  Buiten ritten om: De tijd dat je geen vervoers- of bezorgdiensten verzorgt via de Uber-app.

  Verzekering buiten ritten is alleen geldig voor ‘actieve Uber-partners’. Bekijk hieronder de vereisten om in aanmerking te komen.

 • Je hoeft je niet aan te melden. Alle in aanmerking komende zelfstandige Uber-partners zijn automatisch en zonder extra kosten verzekerd.

  Alle zelfstandige partners zijn gedekt voor ongelukken die tijdens een rit gebeuren, vanaf het moment dat je in de Uber-app een rit of maaltijdbezorging accepteert tot en met het voltooien daarvan, plus vijftien minuten daarna.

  In aanmerking komende actieve partners zijn ook extra beschermd tegen omzetverlies als gevolg van bepaalde levensgebeurtenissen die altijd kunnen voorkomen. Ga naar de links in het gedeelte Verdere documentatie voor de hele polis en alle uitsluitingen.

 • Net als de meeste verzekeringen heeft ook Partner Protection een aantal algemene en specifieke uitsluitingen. Lees de hele polis en alle uitsluitingen via de links in het gedeelte Verdere documentatie. Elke partner mag bijvoorbeeld in een periode van twaalf maanden maximaal twee (2) claims indienen voor ernstige ziekte en letsel en de eerste zeven dagen van elke claim in verband met ziekte en letsel zijn niet gedekt (dekking gaat in vanaf dag acht en geldt tot maximaal vijftien dagen daarna). Er wordt niets uitgekeerd wanneer je ritten hebt uitgevoerd in de periode die in de doktersverklaring staat vermeld.

 • Je kunt makkelijk een declaratie indienen met het online declaratieformulierdat je vindt onder Help in de partner-app van Uber. Nadat je je declaratie hebt ingediend, ontvang je een bevestigingsmail met het declaratienummer, de contactgegevens van de schaderegelaar en een lijst met aanvullende documenten die misschien nodig zijn om je declaratie af te handelen.

 • Bezig met rit: Alle zelfstandige Uber-partners komen in aanmerking voor de vergoedingen die worden genoemd bij vergoedingen ‘Bezig met rit’ in het vergoedingenoverzicht.

  Buiten ritten om: Om in aanmerking te komen voor de vergoedingen ‘onderweg’ in het vergoedingenoverzicht, moet je een ‘actieve Uber-partner’ zijn en in de afgelopen acht weken minimaal 150 ritten hebben voltooid als partner, of in de afgelopen acht weken minimaal 30 ritten als bezorger.

  Voor zwangerschapsverlof: als je de biologische moeder van het kind bent (en wellicht extra verlof nodig hebt voorafgaand aan de bevalling), hebben we de drempel verhoogd naar zes maanden, waarin je 300 ritten moet hebben voltooid als partner of 60 ritten in de afgelopen acht weken als bezorger.

Wat zijn de limieten van de dekking?

 • DekkingDekkingsperiodeLimiet in België
  Medische dekkingBezig met ritTot € 7500 vergoeding
  Uitkering bij overlijden door een ongevalBezig met ritEenmalige vergoeding van € 50.000 plus maximaal tot € 6000 begrafeniskosten
  Vergoeding permanente arbeidsongeschiktheidBezig met ritEenmalige vergoeding tot € 50.000
  Ongemakkenvergoeding (ziekenhuisopname) Bezig met ritEenmalige vergoeding van € 800
  Ongemakkenvergoeding (letsel) Bezig met ritUber-chauffeurs tot maximaal € 1650 (€ 55 per dag gedurende maximaal dertig dagen). Bezorgers maximaal € 900 (€ 30 per dag gedurende maximaal dertig dagen)
  (Ernstige) ziekte en vergoeding bij letsel (bij ziekte en letsel met als gevolg minimaal zeven aaneengesloten dagen arbeidsongeschiktheid) Buiten ritten omUber-chauffeurs maximaal € 825 (€ 55 per dag gedurende maximaal vijftien dagen). Bezorgers tot € 450 (€ 30 per dag gedurende maximaal vijftien dagen)
  Eenmalige betaling voor moederschap/vaderschapBuiten ritten omEenmalig bedrag van € 1000
  Eenmalige betaling voor juryplichtBuiten ritten omEenmalige betaling van € 500

Veiligheid staat voorop

Als je voor Uber rijdt, profiteer je van 24/7 ondersteuning voor chauffeurs en een verzekering. Alle passagiers worden geverifieerd aan de hand van hun persoonsgegevens en telefoonnummer, zodat je weet wie je ophaalt en wij ook.

Hulp

We willen ervoor zorgen dat elke Uber-rit vlekkeloos verloopt. Op onze supportpagina's vind je informatie over hoe je bijvoorbeeld je account instelt, hoe je aan de slag gaat met de app en hoe je ritprijzen kunt aanpassen en nog veel meer.

Deze webpagina is alleen ter informatie bedoeld en geldt misschien niet voor jouw land, regio of stad. De informatie kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of bijgewerkt.

Opmerking: Een aantal links naar externe bronnen biedt informatie in een lokale taal.