Chuyển đến nội dung chính
Uber
Uber

Cung cấp dịch vụ xe tại hơn 700 thành phố

Xem tất cả thành phố

Thế giới tiến bước nhờ có bạn

Phát video

Cam kết vì sự an toàn của bạn

Với mỗi tính năng về an toàn được bổ sung cũng như mỗi tiêu chuẩn trong Nguyên tắc cộng đồng mà chúng tôi duy trì, chúng tôi cam kết bảo vệ bạn trên chặng đường phía trước. Tìm hiểu thêm về Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi tại đây.

Xem tất cả các tính năng về an toàn

Giới thiệu

Tìm hiểu lịch sử hình thành, động lực phát triển và cơ hội chúng tôi mang lại.

Tìm hiểu thêm

Trang tin tức

Xem thông báo về sản phẩm, sáng kiến và chương trình hợp tác mới.

Tìm hiểu thêm

Công dân toàn cầu

Tìm hiểu về cam kết tạo ảnh hưởng tích cực đến những thành phố nơi chúng tôi phụng sự.

Tìm hiểu thêm