Bỏ qua nội dung chính

Hãy cho chúng tôi biết địa điểm của bạn

Vui lòng nhập tên thành phố gần nhất để giúp chúng tôi hiển thị thông tin chính xác cho khu vực của bạn

Chọn ngôn ngữ

Giải đáp thắc mắc về nghĩa vụ thuế của các cá nhân kinh doanh vận tải

Cám ơn đối tác rất nhiều vì đã tiếp tục chia sẻ những băn khoăn của mình qua hộp thư của chúng tôi. Chúng tôi đã tổng hợp thêm các thắc mắc và đã gửi đến các nhà chức trách Việt Nam vào ngày 24/11/2016 để xin hướng dẫn giải quyết, bao gồm: các vấn đề liên quan đến các loại thuế mà đối tác đã đóng trên thu nhập có được thông qua việc sử dụng ứng dụng Uber, và việc ban hành bảng tổng hợp số thuế đã nộp theo biểu mẫu được cơ quan thuế chấp nhận làm chứng từ chính thức xác nhận số thuế mà Uber nộp thay các đối tác. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin cho đối tác về các vấn đề này.

1. Mức thuế thu hộ đối tác là 3.375%, 4.5% hay 5.5%?

Theo công văn 11828 BCT - CST của Bộ Tài Chính, đối tác là cá nhân kinh doanh vận tải có nghĩa vụ thuế với mức như sau:

  • 3% thuế giá trị gia tăng trên doanh thu từ cước phí vận tải, VÀ
  • 1.5% thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu từ cước phí vận tải, VÀ
  • 1% thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu từ hỗ trợ của Uber. Doanh thu từ cước phí vận tải mà đối tác thu được thông qua ứng dụng Uber là 75% cước phí của mỗi chuyến đi.

Vì vậy, mức thuế của đối tác là 4.5% trên 75% của doanh thu từ cước phí, hay là 3.375% của tổng 100% cước phí. Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân trên phần doanh thu hỗ trợ từ Uber là 1%. Doanh thu từ cước phí và khoản doanh thu từ hỗ trợ là hai khoản doanh thu khác nhau. Vì vậy mức thuế 5.5% là không chính xác.

2. Tại sao Uber thay đổi cách áp dụng với vấn đề thuế?

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực từ 1/1/2009, các cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế trên doanh thu phát sinh từ Việt Nam. Theo Công văn 11828 của Bộ Tài Chính, Uber được hướng dẫn sẽ bắt đầu khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho đối tác đối với doanh thu nhận được thông qua ứng dụng Uber. Tức là, Uber được yêu cầu phải tuân theo hướng dẫn trên.

3. Tại sao tôi phải nộp thuế?

Theo quy định về thuế của Việt Nam, các cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế trên doanh thu phát sinh từ Việt Nam. Để thuận tiện thủ tục kê khai và nộp thuế, Bộ Tài Chính trong Công văn 11828 đã hướng dẫn Uber khấu trừ 3% thuế giá trị gia tăng và 1.5% thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu đối tác nhận được thông qua ứng dụng Uber, đồng thời thay mặt đối tác kê khai và nộp các khoản thuế trên đến cơ quan thuế.

Là một bên cung cấp dịch vụ, Uber cũng có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu trên phí dịch vụ nhận được ở Việt Nam đến cơ quan thuế tại Việt Nam.

4. Tôi có được áp dụng giảm trừ gia cảnh và mức ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng?

Vì đối tác có thể có nhiều nguồn doanh thu khác bên cạnh doanh thu nhận được thông qua ứng dụng Uber, Uber đã được hướng dẫn sẽ khấu trừ thuế trên doanh thu nhận được thông qua ứng dụng Uber mà không xem xét việc áp dụng giảm trừ gia cảnh hay mức ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Nếu đối tác tin rằng mình có thể được hưởng mức giảm trừ/ ngưỡng doanh thu trên, đối tác có thể liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn thêm.

5. Tôi có thể khấu trừ chi phí phát sinh hay khấu trừ thuế GTGT đối với những chi phí phát sinh (ví dụ tiền xăng xe)?

Không, vì theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015, Bộ Tài Chính đã hướng dẫn rằng các mức thuế khoán trên được áp dụng trên toàn bộ doanh thu của đối tác (mà không khấu trừ bất kỳ chi phí nào)

6. Tôi sẽ nhận được chi tiết số thuế mà Uber đã nộp thay?

Có, số thuế Uber đã khấu trừ và nộp thay đối tác tới cơ quan thuế Việt Nam sẽ được thể hiện trên các dòng riêng trên bản sao kê doanh thu tuần.

7. Nếu hôm nay tôi tham gia vào Hợp tác xã, thu nhập của tôi vẫn sẽ bị khấu trừ?

Nếu đối tác tham gia vào Hợp tác xã VÀ nhận được thu nhập thông qua Hợp tác xã, thì Hợp tác xã đó có trách nhiệm khấu trừ và kê khai thuế thay cho đối tác.

Đăng ký để lái với Uber ngay bây giờ!

Đăng ký ngay