Sản phẩm

Những dịch vụ và tính năng mới nhất cùng hướng dẫn cụ thể
Sản phẩm
CẬP NHẬT: UBER TỐI ƯU HÓA TÍNH NĂNG BIẾT TRƯỚC CƯỚC PHÍ

Ngày 13 tháng Hai năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Thay đổi cước phí tối thiểu của chuyến đi

Ngày 12 tháng Hai năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
uberTOUR – Dịch vụ đặt xe đi tỉnh đã có mặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Ngày 8 tháng Hai năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Hướng dẫn đặt chuyến

Ngày 4 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Chia sẻ lộ trình chuyến đi cho bạn bè, người thân

Ngày 4 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Không đăng nhập được, không nhận được tin nhắn xác nhận?

Ngày 4 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Các khoản nợ Uber từ chuyến đi trước của bạn

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Quên đồ trên xe? Có Uber hỗ trợ

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Hướng dẫn hoàn phí hủy chuyến sau chuyến đi

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Phản hồi về chênh lệch giá chuyến đi

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Đổi điểm đến bất cứ khi nào bạn muốn

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Quy định hủy chuyến

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Đặt xe cho bạn bè, người thân

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Bạn phản hồi, Uber lắng nghe!

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Đánh giá chuyến đi để nâng cao trải nghiệm Uber của bạn!

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Thay đổi phương thức thanh toán

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm
Đặt trước chuyến đi, ngại gì trễ hẹn!

Ngày 3 tháng Một năm 2018 / Thành phố Hồ Chí Minh