Sản phẩm

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO DOANH THU

Ngày 4 tháng Chín năm 2015 / Thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO DOANH THU

Khi mà thành phố có lượng khách hàng yêu cầu xe lớn, chúng tôi sẽ có những chương trình đảm bảo doanh thu theo giờ. Nếu bạn không đạt được mức doanh thu tối thiểu mà chúng tôi đảm bảo từ những chuyến đi, chúng tôi sẽ BÙ thêm vào cho bạn để đạt được mức đó!

Bạn phải làm gì?

Để được tham gia chương trình đảm bảo theo giờ, bạn cần phải đáp ứng những điều kiện sau, bao gồm:

 • % chấp nhận yêu cầu.
 • % số chuyến đi hoàn thành / yêu cầu
 • Số chuyến đi hoàn thành theo giờ.
 • Điểm sao khách hàng chấm.

Chúng tôi sẽ email cho bạn những tiêu chuẩn cụ thể để nhận được chương trình đảm bảo theo giờ.

Cách tính chương trình đảm bảo doanh thu?

Chúng tôi sẽ đảm bảo mức doanh thu nhất định trong những khoảng thời gian cụ thể trong ngày. Con số thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào thời gian và địa điểm của nhu cầu khách hàng. Ví dụ, vào thứ 6, bạn có thể được đảm bảo VND150,000/giờ vào giờ cao điểm, nhưng vào giờ thấp điểm, con số đó có thể là VND100,000/giờ.

 • Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các điều kiện được hưởng trong một khung thời gian nhất định. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu đề ra, bạn sẽ đạt đủ tiêu chuẩn để nhận được ưu đãi!
 • Chúng tôi sẽ tính tổng doanh thu theo cước phí. Nếu doanh thu của bạn cao hơn mức doanh thu đảm bảo, chúng tôi sẽ không hỗ trợ thêm. Nhưng, nếu doanh thu của bạn thấp hơn mức doanh thu đảm bảo, chúng tôi sẽ hỗ trợ khoản chênh lệch đó!
 • Chúng tôi sẽ tính tổng số doanh thu, trước khi trừ phí Uber: Nếu chúng tôi đang đảm bảo doanh thu là VND100,000/tiếng và bạn lái 2.5 tiếng thì chúng tôi sẽ đảm bảo là bạn sẽ nhận được VND250,000 (trước khi trừ phí Uber) trong thời gian làm việc. Chúng tôi sẽ trừ đi tổng cước phí của bạn trong thời gian 2.5 tiếng đấy để tính xem chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thêm bao nhiêu.
 • Số tiền bù bạn nhận được sẽ là sau khi trừ phí Uber: Chúng tôi sẽ cộng thêm khoản bù hỗ trợ, SAU KHI TRỪ PHÍ UBER vào bảng kê thanh toán hàng tuần của các đối tác.

 VÍ DỤ:

Hai mức hỗ trợ đảm bảo doanh thu khác nhau trong một ngày thứ sáu :

 • Giờ thấp điểm thứ sáu 9:00-17:00 với doanh thu được đảm bảo ở mức VND85,000/giờ.
 • Giờ cao điểm thứ sáu17:00 – 20:00 với doanh thu được đảm bảo ở mức VND150,000/giờ.

Với hai chương trình hỗ trợ đảm bảo doanh thu này, bạn có thể:

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn cho cả hai chương trình và nhận được doanh thu đảm bảo cho cả hai chương trình.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn cho một chương trình và nhận được doanh thu đảm bảo cho một chương trình đó.
 • Không đáp ứng các tiêu chuẩn cho cả hai chương trình.

Nếu bạn lái xe cho 4 tiếng trong khoảng thời gian từ 9:00 – 17:00, chúng tôi sẽ đảm bảo doanh thu trong khoảng thời gian đó là VND340,000 (4 x VND85,000). Nếu mà thu nhập từ cước phí của bạn trong thời gian đấy là VND200,000 thì thu nhập của bạn sẽ như sau:

Tổng cước phí Cước phí sau khi trừ phí Uber
Doanh thu đảm bảo VND340,000 VND272,000
Thu nhập cước phí VND200,000 VND160,000
Hỗ trợ doanh thu VND140,000 VND112,000

Chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm cho bạn một khoản tiền là VND112,000 cho thời gian hoạt động của bạn trong 4 tiếng này. Hàng tuần bạn sẽ nhận được bảng kê thanh toán mà sẽ có đầy đủ thông tin về những khoản thu nhập này.

Nếu mà tôi không đạt đủ tiêu chuẩn thì sao?

Chúng tôi sẽ đặt các điều kiện hợp lý cho chương trình để đảm bảo các đối tác sẽ đạt được mức doanh thu tốt và các khách hàng sẽ được một trải nghiệm tốt nhất có thể với Uber.

Nếu mà trong các khoảng thời gian hỗ trợ đảm bảo doanh thu mà bạn không đạt đủ tiêu chuẩn thì bạn sẽ thấy có khoản VND100 (100 đồng) trong bảng kê thanh toán của bạn. Chúng tôi cũng sẽ ghi rõ lý do tại sao bạn không đạt được đủ tiêu chuẩn.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy email: partnershcm@uber.com