Sản phẩm

Biết trước cước phí chuyến đi: Ra mắt tại Nha Trang vào tháng 12, 2017

Ngày 8 tháng Mười Hai năm 2017 / Việt Nam

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 này, người dùng ở Nha Trang sẽ biết được cước phí chính xác của chuyến đi trên xe uberX trước khi gọi xe. Cước phí đã được tính theo quãng đường dự kiến, tình trạng giao thông hiện tại, lộ phí cầu đường và các yếu tố khác.

Các câu hỏi thường gặp

Q: Hiện trước cước phí được sử dụng như nào?

A: Khi người dùng nhập điểm đến, họ sẽ biết được cước phí chuyến đi trước khi yêu cầu, và người dùng sẽ trả đúng cước phí này vào cuối chuyến đi, trong trường hợp chuyến đi không có sự thay đổi lộ trình.

Q: Có phải cước phí đã được đảm bảo, ngay cả khi người dùng thay đổi điểm đến?

A: Tất cả người dùng được thông báo khi đặt xe rằng cước phí có thể thay đổi khi cập nhập điểm đến. Khi thay đổi điểm đến trên ứng dụng, người dùng sẽ nhận được thông báo hiển thị trên màn hình cước phí chuyến đi sẽ thay đổi.

Q: Nếu như tài xế/người dùng cập nhật điểm đến, thêm nhiều điểm đến khác, hay thay đổi điểm dừng, cước phí sẽ cập nhật như nào?

A: Nếu người dùng thay đổi lộ trình đi một cách đáng kể, cước phí hiện trước khi yêu cầu chuyến đi sẽ không còn áp dụng nữa. Trong trường hợp này, cước phí sẽ được tính dựa theo quãng đường và thời gian thực của chuyến đi.

Q: Biểu giá linh hoạt có tiếp tục hoạt động không?

A: Có, biểu giá linh hoạt sẽ vẫn hoạt động. Việc được biết trước cước phí giúp người dùng hoàn toàn có thêm thông tin về chi phí chuyến đi của mình. Ví dụ, một chuyến đi có chi phí là 25,000 VNĐ sẽ cung cấp thông tin chính xác hơn so với việc thông báo người dùng hơn là chi phí tăng 1.5x.

Q: Biểu giá linh hoạt có bao gồm cước phí hiện trước không?

A: Có. Nếu như số lượng người đặt xe nhiều hơn tài xế hiện tại, biểu giá linh hoạt sẽ được áp dụng. Đối với cước phí hiện trước, người dùng không thể đặt xe nếu như không chấp nhận giá của chuyến đi.

Q: Có phải cước giá hiện trước đã bao gồm tất cả chi phí?

A: Đúng. Trong nhiều trường hợp, chi phí cuối cùng của chuyến đi có thể thấp hơn cước giá hiện trước (ví dụ, nếu người dùng sử dụng mã giảm giá), hoặc cao hơn như người dùng đặt thêm điểm đến trong chuyến đi.

Q: Khi tắc đường thì các chuyến đi sẽ hoạt động như nào?

A: Cước phí hiện trước được tính theo nhu cầu lúc đặt chuyến, tình hình giao thông, thời tiết và các yếu tố khác. Nếu lộ trình di chuyển của chuyến đi khác hoặc dài hơn so với ban đầu, chi phí có thể thay đổi theo đúng thời gian và khoảng thực của chuyến đi.

Q: Tôi phải làm gì nếu như hành khách/tài xế di chuyển lộ trình dài hơn nhưng cước phí không thay đổi?

A: Nếu chuyến đi dài hơn đáng kể và bạn thấy chi phí chưa chính xác, hãy liên lạc với bộ phận hỗ trợ của Uber thông qua phần TRỢ GIÚP trên ứng dụng.