ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers

Johannesburg

Working at Uber in Johannesburg

Teams in Johannesburg

  • Marketing

  • Central Operations

  • Customer Experience

  • Policy

  • Communications

  • Legal