ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers

Buenos Aires

Find open roles

Sub-Team
Operations
Location
Buenos Aires, Argentina
Sub-Team
Community Operations
Location
Buenos Aires, Argentina