Ana içeriğe gidin

Herkese saygılı davranın

Herkesin desteklendiğini ve hoş karşılandığını hissetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle fiziksel temas, kişisel alan ve mahremiyet, tehdit ve kaba davranış, istenmeyen fiziksel temas, ayrımcılık ve mal zararı konularında standartlar oluşturduk.

Tehdit edici ve kaba davranışlar

Agresif, saldırgan veya taciz edici davranışlara izin verilmez. Saygısız, tehdit edici veya uygunsuz olabilecek sözler kullanmayın veya davranışlarda bulunmayın. Din veya siyasi görüş gibi ayrımcı olabilecek kişisel konulardan kaçınmak iyi bir fikirdir.

İstenmeyen iletişim

Yolculuk veya teslimat sona erdiğinde, kayıp bir eşyanın iade edilmesi veya karşılıklı rıza durumu dışında, iletişim de sonlanmalıdır. Örneğin yolculuk veya teslimat sona erdikten sonra bir kişiyle kısa mesaj, arama, sosyal medya, ziyaret veya bire bir görüşmeye çalışma yoluyla iletişime geçilmesine izin verilmez.

Ayırımcılık

Kendinizi her zaman güvende ve rahat hissetmelisiniz. Bu nedenle, ayrımcı olabileceğini düşündüğümüz davranışlara tolerans göstermeyiz. Başka kişilere karşı yaşları, ten renkleri, engellilik durumları, cinsel kimlikleri, medeni halleri, hamilelik veya annelik durumları, ulusal kökenleri, görünüşleri, ırkları, din veya inançları, siyasi görüşleri veya ilgili yasalarca koruma altındaki diğer özelliklerine yönelik ayrımcılık yapmayın. Ayrıca Uber Eats kullanıcısı, kurye, sürücü, satıcı veya yolcu gibi başka bir kullanıcıya bu özelliklere göre puan vermek de kabul edilmez.

Topluluk Kuralları’nın Devamına Göz Atın

Birbirinizin güvenliğini sağlayın

Yasalara uyun