Ana içeriğe gidin
Uber
Uber

Küresel vatandaşlık

Topluluğa olan bağlılığımız

Şehirleri destekliyoruz

Daha fazla bilgi

“We’re excited to be one of Uber's early partners to mitigate traffic congestion and improve infrastructure.”

Şehir planlamacıları için yeni araçlar

Daha fazla bilgi

Daha güvenli topluluklar

Daha fazla bilgi

Dikkatsiz araç kullanımını azaltma

Daha fazla bilgi

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Daha fazla bilgi

Tıpkı müşterilerimiz gibi biz de çeşitliyiz

Herkes için fırsatlar

Daha fazla bilgi

“Uber is the single best advancement for the mobility of blind people in the past decade.”

Erişilebilirlik

Karşılığını veriyoruz

Daha fazla bilgi