Please enable Javascript
Ana içeriğe gidin

Doğru şeyi yapın. Her zaman.

“Yalnızca başardığımız şeyin önemli olmadığını, bu başarıyı nasıl elde ettiğimizin ve bu süreçteki kişisel ve profesyonel davranışlarımızın da aynı şekilde önemli olduğunu hatırlamakta fayda var. Tüm Uber çalışanlarının belirli sorumlulukları kabul etmesini ve her zaman son derece dürüst davranmasını bekliyoruz.”

Tony West, Hukuk Kurulu Başkanı, Uber

Etik ve dürüstlük

Uber Etik ve Uyum (E&C) ekibinin misyonu, Uber’in başarısını kolaylaştırmak ve tüm çalışanların davranışlarına rehberlik etmek için güvenilir bir iş ortağı olarak hizmet etmektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz:

 

 • Etik karar alma kültürünü teşvik ederek ve mümkün kılarak
 • Uber çalışanlarının geçerli tüm yasalara, politikalara ve yönetmeliklere uymasına rehberlik ederek

               Scott Schools, Baş Etik & Uyum Görevlisi, Uber

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Amacı olan programlar

E&C ekibimiz yasalara aykırı, etik olmayan veya Uber politikalarını ihlal eden davranışları önlemek, tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için kapsamlı ve sürekli bir politika, süreç ve kontrol programı oluşturmak ve sürdürmek için Uber Hukuk Departmanı ile birlikte çalışır.

Yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele

Engage lawfully with third parties and government officials.

Çıkar çatışmaları

Kişisel çıkarların profesyonel görevlerle çatışabileceği durumlardan kaçının.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Sağlık hizmetlerine uygunluk

Federal yasalar ve eyalet yasaları ile sözleşme yükümlülüklerine uyulmasını kolaylaştırın.

Küresel ticari uyumluluk

Küresel ticaret kontrollerine uymayı taahhüt edin.

Tedarik zinciri uyumluluğu

Tedarikçileri ve üçüncü tarafları dürüstlük konusunda eğitin ve değerlendirin.

Rekabetçi istihbarat

Pazarın önde gelen görüşlerini etik olarak edinin.

Operasyonlara uygunluk

Standart işletme prosedürlerine uyulmasını sağlayın.

Çalışan katılımı

Uber’deki Etik ve Uyum (E&C) Programının temel anlayışlarından biri tüm çalışanları “Tepki Verin, Sesinizi Duyurun” diyerek teşvik etmektir:

Birlikte ve birbirimiz için. Biz bir topluluğuz ve ortak hedefimiz için birlikte daha iyi çalışıyoruz: Uber’in başarısı. Bu topluluğun üyeleri olarak birbirimizi kollamamız ve bir ekip üyesinin ihtiyaç duyduğu anda tepki göstermemiz gerekir. Uber çalışanları, bir olaya seyirci kaldıklarındaki sorumlulukları hakkında bilgilendirilir ve çalışanlara bir soruşturmaya müdahale edilmesi, soruşturmanın bildirilmesi veya desteklenmesi nedeniyle misillemenin kesinlikle yasak olduğu konusunda güvence verilir.

Dahili Uber ekiplerine. Tüm ekiplerimizin iş arkadaşlarıyla etik bir çerçeve içinde etkileşime girmesini sağlıyoruz.

Dürüstlük Yardım Hattı’na. Uber’in Dürüstlük Yardım Hattı, birçok dilde yılın 365 günü 24 saat hizmet verir. Raporlar telefonla veya çevrimiçi olarak gönderilebilir ve anonim olabilir.

Etik bilgisini ve yasal bilgilerini geliştirmiş ve sürdürmüş çalışanların ve yöneticilerin çabalarını takdir ederiz. Etik konusunda herkese örnek olan bu çalışan ve yöneticilerimiz temel uyumluluk eğitim programlarını tamamladıklarında rozetler, özel etkinlikler ve performans desteği ile ödüllendirilir.

Dürüstlük Yardım Hattı

Uber'’in Dürüstlük Yardım Hattı, şirkette yasaların veya iç politikaların ihlal edilmesi durumunda kullanılabilecek gizli bir bildirim hizmetidir. Dürüstlük Yardım Hattı, bağımsız bir üçüncü tarafça hizmet verir ve bildirimler anonim olarak yapılabilir. Gelen raporlar önceliklendirilir ve incelenmesi için uygun ekibe yönlendirilir. Uber, iyi niyetle bildirilen raporlar için herhangi bir misilleme yapılmasına izin vermez.

Dürüstlük Yardım Hattı hangi durumlarda kullanılmalıdır?

 • Yolsuzluk veya rüşvet
 • Rekabeti önleme veya antitröst uygulamaları
 • Muhasebe veya denetim usulsüzlükleri
 • Gider raporu dolandırıcılığı
 • Ayırımcılık, zorbalık veya misilleme
 • İş yerinde taciz veya şiddet
 • Hırsızlık veya dolandırıcılık
 • Diğer etik ihlaller veya politika ihlalleri

Dürüstlük Yardım Hattı hangi durumlarda veya amaçlarla kullanılmamalıdır?

 • Müşteri destek kanalı olarak
 • Sürücü/kurye destek kanalı olarak
 • Kamu denetçisi olarak
 • Uber’den veri talep etmek isteyen bir kamu kurumuysanız
 • Uber platformundaki güvenlik açıklarını bildirmek istiyorsanız

Sağlık hizmetlerine uygunluk

Sağlık hizmetlerine uyumluluk, ekiplerin geçerli sağlık ve gizlilik yasaları ve yönetmeliklerine ek olarak dolandırıcılık, israf ve kötüye kullanma (FWA) dahil olmak üzere federal sağlık programı gerekliliklerine uyulmadığından şüphelenilen durumları önlemesini, tespit etmesini, araştırmasını, azaltmasını ve uygun şekilde bildirmesini sağlamanın önemli bir parçasıdır. Uber Health Uyum Programı Planı, geçerli tüm federal yasalar ve eyalet yasaları ile sözleşmeden doğan yükümlülüklere uyulmasını teşvik eder. Ayrıca, Uber'in sağlık hizmeti uyum programının temel bileşenlerini de ana hatlarıyla belirtir.

Ticari uyum

Uber, iş yaptığımız her ülkedeki ihracat, gümrük/ithalat ve boykot karşıtı yönetmeliklerdeki küresel ticaret kontrollerine uymaya kararlıdır. Bunu fikri mülkiyetimizi, sınır ötesi operasyonları, ulusal güvenliği ve ürün kalitemizi korumak için yapıyoruz.

Tedarik zinciri uyumluluğu

Uber’le iş yapmanın ve misyonumuza ulaşmak için iş ortaklığı kurmanın bir koşulu olarak tedarikçilerimizin de her zaman doğru olanı yapma konusundaki kararlılığımızı paylaşmasını bekleriz. Doğru tedarikçileri seçtiğimizden emin olmak için işe alım sürecimizin bir parçası olarak tüm potansiyel tedarikçileri, riskleri ve yasalara ve dürüstlük kurallarına uyup uymadıklarını değerlendirerek inceliyoruz.