Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Select your language

Ikinalulungkot Naming Makita Kang Umalis!

Sundin ang mga tagubilin sa ibaba para hindi na makatanggap ng mga komunikasyon mula sa Uber.

mag-unsubscribe

email

Ilagay ang iyong email address sa ibaba kung pipiliin mong hindi makatanggap ng email mula sa Uber.

Maaari mo ring i-click ang 'Mag-unsubscribe' sa ibaba ng anumang email. Pakitandaang hindi ka makakapag-unsubscribe sa mga email para sa transaksyon, kabilang ang mga receipt ng trip at tugon ng support.

Kung gusto mong ipagpatuloy ang mga komunikasyon sa email, makipag-ugnayan sa Support sa pamamagitan ng page na Tulong.

SMS

Ilagay ang iyong numero ng telepono sa ibaba kung mas gusto mong hindi makatanggap ng SMS mula sa Uber.

Sa ilang market, maaari ka ring tumugon ng STOP sa anumang text message para ihinto ang pagtanggap ng mga SMS message. Maaari kang mag-subscribe muli sa pamamagitan ng pagtugon ng START sa anumang text message. Maaari ka ring mag-subscribe muli sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Support sa page na Tulong.

Pakitandaang hindi ka maa-unsubscribe mula sa SMS para sa mga komunikasyon sa marketing. Maaari pa rin gamitin ang SMS para sa mga transaksyong mensahe tulad ng Mga Update sa Account at Trip, na mahalaga para sa iyong karanasan. Maaaring may babayaran para sa mensahe at data.

Push Notification

Kung gusto mong mag-opt out sa mga Push notification, magagawa mo ito sa iyong mobile device sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa ibaba. Maaari kang bumalik sa pag-opt in sa iyong device anumang oras.

Para sa Mga iOS Device:

  1. I-tap ang “Settings” sa home screen
  2. Mag-scroll pababa at piliin ang Uber app
  3. I-tap ang “Notifications”
  4. I-off ang “Allow Notifications”

Para sa Mga Android Device:

  1. I-tap ang “Mga Setting” sa home screen
  2. I-tap ang “Mga App at Notification”
  3. Piliin ang Uber App
  4. Piliing i-off ang “Pahintulutan ang Mga Notification” na i-off ang lahat ng notification, o i-off ang “Mga Diskwento at Balita” o “Mga Update sa Account at Trip”
Pakitandaang para sa “Mga Update sa Account at Trip,” dapat kang pumili sa pagitan ng Mga Push Notification at SMS text message. Hindi mao-off ang mga mensaheng ito dahil mahalaga ang mga ito sa iyong karanasan. Kung papalitan mo ang mga setting na ito, maaaring tumagal nang ilang minuto ang pag-update.