Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Ligtas na mga pagsakay, mas ligtas na mga lungsod

Ginagawa ang lahat para sa lahat ng bumibiyahe

Mahalaga para sa amin ang kaligtasan—rider ka man o driver. Dahil dito, patuloy kaming gumagawa ng teknolohiyang makakatulong na gawing mas ligtas ang milyun-milyong pagsakay araw-araw.

Pagsiguro sa kaligtasan mo

Masasakyang mapagkakatiwalaan mo

Kaligtasan ng rider

Binuo namin ang Uber app nang isinasaalang-alang ang kaligtasan. Alamin ang tungkol sa mga feature na nagsisiguro sa kaligtasan ng mga rider.

Kaligtasan ng Driver

Para matiyak na ligtas ang mga driver habang bumibiyahe, naglagay kami sa app ng ilang partikular na feature para sa kaligtasan ng driver.

Kaligtasan para sa lahat

Pagprotekta sa mga komunidad

Isang positibong impluwensya

May matinding kaugnayan ang pagkakaroon ng Uber sa mga lungsod at ang pagbaba ng mga kaso ng pagda-drive nang lasing. Nakikipagtulungan din kami sa Mothers Against Drunk Driving (MADD) sa US para magpalaganap ng kaalaman tungkol sa mga mas ligtas na paraan para makauwi. Kapag mas maraming opsyon, mas magaganda ang resulta.

Palaging available, 24/7

Gaya ng mga lungsod kung saan kami bumibiyahe, palaging handa ang Uber. At nakakatulong ito kapag may emergency, kapag napakahalagang makakuha ng maaasahang masasakyan papunta sa isang ligtas na destination. Nakikipagtulungan din kami sa American Red Cross para matulungan ang mga komunidad na pinaglilingkuran namin sa panahon ng kalamidad.

Kung saan pinahahalagahan ang kapakanan ng publiko habang bumibiyahe

Nakakatulong ang malawak na saklaw ng aming network ng mga driver-partner na mas mahusay naming maprotektahan ang mga komunidad. Nagpapadala kami ng mga AMBER Alert sa pamamagitan ng Uber Partner app sa lahat ng driver-partner na online, dahil magiging mas ligtas tayo kung mas maraming nakahanda sa kalsada.

Ang aming pangako

Mga alituntunin ng komunidad

Ang mga tao ang pinakamahalagang bahagi ng karanasan sa Uber. Isa itong bigayan sa pagitan ng mga rider at driver. Binuo namin ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad para magkaroon ng iisang pamantayan para sa respeto, pananagutan, at paggalang ang lahat ng nakasakay.

Ang aming mga alituntunin ng komunidad