Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Kaligtasan sa trip

Ang pangako namin sa mga rider

Layunin ng Uber na panatilihing ligtas ang mga tao sa daan. Sa pamamagitan ng aming teknolohiya, nagagawa naming pagtuunan ang kaligtasan ng rider bago ang trip, habang bumibiyahe, at pagkatapos ng bawat trip. Narito kung paano.

Bago ang trip

Pagkuha ng ligtas na masasakyan

Mga ligtas na pag-pick up
Awtomatikong hinahanap ng Uber app ang location mo para makapagbigay ng door-to-door na serbisyo. Ang ibig sabihin noon, mananatili kang ligtas at komportable nasaan ka man hanggang sa pagdating ng iyong driver.

Magagamit ng lahat, kahit saan
Mina-match nang walang panunuri ang lahat ng request sa masasakyan sa pinakamalapit na available na driver. Kaya naman, walang pandidiskrimina batay sa lahi, kasarian, o destination.

Mga driver profile
Kapag na-match ka sa isang driver, makikita mo ang kanyang pangalan, numero ng plaka, larawan, at rating—para maaga mong malaman kung sino ang pi-pick up sa iyo. At kahit tapos na ang trip, magagawa mong makipag-ugnayan sa iyong driver kung may naiwan ka sa sasakyan niya.

Habang bumibiyahe

Makarating sa iyong destination

Palaging masusubaybayan sa mapa
Subaybayan nang real time ang iyong trip, para palagi mong alam kung nasaan ka na. At kapag sumakay ka gamit ang uberPOOL, malalaman mo mismo kung sino ang kasakay mo.

Ibahagi ang iyong ETA
Kapag na-pick up ka na ng iyong driver, ibahagi ang iyong ETA sa mga kaibigan at kapamilya mo para masubaybayan nila ang route mo at malaman nila kung anong oras ka darating.

Pagkatapos ng trip

Palaging narito para sa iyo

Anonymous na feedback
Pagkatapos ng bawat trip, mabibigyan mo ng rating ang driver at makakapagbigay ka ng anonymous na feedback tungkol sa pagsakay mo. Sinusuri namin ang lahat ng feedback dahil ang layunin namin ay masigurong maganda ang karanasan sa bawat biyahe.

24/7 na support
Nakahanda sa lahat ng oras ang aming support team na tumugon sa anumang tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong trip at tulungan kang bawiin ang mga nawawalang gamit.

Mabilis na pagtugon
Ang aming mga incident response team na dumaan sa espesyal na pagsasanay ay available buong araw para pangasiwaan ang anumang darating na alalahaning nangangailangan ng agarang pansin.

“Nagtatrabaho ako sa mga event hanggang dis-oras ng gabi, at sa tulong ng Uber, mas ligtas ang pakiramdam ko dahil alam kong hindi ko kailangang maghintay sa labas at umasang may mapara akong sasakyan.”
Brittany,
Rider mula sa Portland

Sa app at offline

Pagpapaganda sa mga karanasan sa pamamagitan ng teknolohiya

Mga substitute na numero ng telepono

Sa maraming location sa buong mundo, gumagamit ang Uber ng teknolohiya na ginagawang anonymous ang mga numero ng telepono para panatilihing kumpidensyal ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Kaya't kapag kailangan mo at ng iyong driver na makipag-ugnayan sa isa't isa, mananatiling pribado ang iyong personal na impormasyon.

Palaging masusubaybayan sa mapa

Inila-log ang data ng GPS para sa bawat trip para malaman namin kung saan at kung kailan ka sumakay at kung sino ang nagda-drive. Nakakatulong din ito sa amin na masigurong sa pinakamadaling route palaging dumaraan ang mga driver.

Pagtulong sa tagapagpatupad ng batas

Sa mga sitwasyon kung saan binibigyan kami ng lokal na tagapagpatupad ng batas ng valid na legal na proseso, binibigyan namin sila ng kapaki-pakinabang na data para makatulong sa kanilang mga imbestigasyon.

Mga tip para sa kaligtasan ng rider

Paano mapapanatiling ligtas ang iyong sarili

Nakipagtulungan kami sa tagapagpatupad ng batas para gawin ang gabay na ito sa kung paano ligtas na bumiyahe sa Uber. Ipinapaliwanag nito kung ano ang magagawa mo para manatiling ligtas habang bumibiyahe.

Basahin ang gabay

Kumuha ng ligtas na masasakyan sa Uber

Mag-sign up para makasakay