Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Kaligtasan ng trip

Ang pangako namin sa mga rider

Layunin ng Uber na masigurong ligtas ang mga tao sa daan. Sa pamamagitan ng aming teknolohiya, nagagawa naming pagtuunan ang kaligtasan ng rider bago ang trip, habang bumibiyahe, at pagkatapos ng bawat trip. Narito kung paano.

Bago ang trip

Pagkuha ng ligtas na masasakyan

Mga ligtas na pag-pick up
Awtomatikong hinahanap ng Uber app ang location mo para makapagbigay ng door-to-door na serbisyo. Ang ibig sabihin noon, mananatili kang ligtas at komportable nasaan ka man hanggang sa pagdating ng iyong driver.

Magagamit ng lahat, kahit saan
Mina-match nang walang panunuri ang lahat ng request sa masasakyan sa pinakamalapit na available na driver. Kaya naman, walang pandidiskrimina batay sa lahi, kasarian, o destination.

Mga driver profile
Kapag na-match ka sa isang driver, makikita mo ang kanyang pangalan, numero ng plaka, larawan, at rating—para maaga mong malaman kung sino ang magsusundo sa iyo. At kahit tapos na ang trip, magagawa mong makipag-ugnayan sa iyong driver kung may naiwan ka sa sasakyan niya.

Nasa Biyahe

Pagpunta sa iyong destination

Ibahagi ang iyong ETA
Kapag nasundo ka na ng iyong driver, ibahagi ang iyong ETA sa mga kaibigan at kapamilya mo para masubaybayan nila ang ruta mo at malaman nila kung anong oras ka darating.

Laging masusubaybayan sa mapa
Subaybayan ang trip mo nang real-time para malaman mo sa lahat ng oras kung nasaan ka. At kung gumagamit ka ng uberPOOL, malalaman mo kung sino mismo ang kasakay mo.

Pagkatapos ng trip

Palaging narito para sa iyo

Anonymous na feedback
Pagkatapos ng bawat trip, mabibigyan mo ng rating ang driver at makakapagbigay ka ng anonymous na feedback tungkol sa biyahe mo. Sinusuri namin ang lahat ng feedback dahil ang layunin namin ay masigurong maganda ang karanasan sa bawat biyahe.

24/7 na suporta
Nakahanda sa lahat ng oras ang aming team ng suporta na tumugon sa anumang mga tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong trip at tulungan kang bawiin ang mga nawawalang gamit.

Mabilis na pagtugon
Ang aming mga espesyal na sinanay na incident response team ay available buong araw para pangasiwaan ang anumang mga magiging isyu na kailangang matugunan kaagad.

“Nagtatrabaho ako sa mga event hanggang dis-oras ng gabi, at sa tulong ng Uber, mas ligtas ang pakiramdam ko dahil alam kong hindi ko kailangang maghintay sa labas at umasang may mapara akong sasakyan.”
Brittany,
Rider mula sa Portland

Sa App at Offline

Pagpapaganda sa mga karanasan sa pamamagitan ng teknolohiya

Mga substitute na numero ng telepono

Sa maraming location sa iba't ibang panig ng mundo, gumagamit ang Uber ng teknolohiya na nag-a-anonymize sa mga numero ng telepono para mapanatiling kumpidensyal ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Kaya kapag kailangan ninyo ng iyong driver na makaugnayan ang isa't isa, mananatiling pribado ang iyong personal na impormasyon.

Laging masusubaybayan sa mapa

Inila-log ang data ng GPS para sa bawat trip para malaman namin kung saan at kung kailan ka bumibiyahe at kung sino ang nagda-drive. Nakakatulong din ito sa amin na masigurong sa pinakamagandang ruta palagi dumaraan ang mga driver.

Pagtulong sa tagapagpatupad ng batas

Sa mga sitwasyon kung saan binibigyan kami ng lokal na tagapagpatupad ng batas ng wastong legal na proseso, binibigyan namin sila ng kapaki-pakinabang na data para makatulong sa kanilang mga imbestigasyon.

Mga tip para sa kaligtasan ng rider

Paano masiguro ang iyong kaligtasan

Nakipagtulungan kami sa tagapagpatupad ng batas para gawin ang gabay na ito sa kung paano ligtas na bumiyahe sa Uber. Ipinapaliwanag nito kung ano ang magagawa mo para manatiling ligtas habang bumibiyahe.

Basahin ang gabay

Kumuha ng ligtas na masasakyan sa Uber

Mag-sign up para makasakay