Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Select your language

Kaligtasan at kumpiyansa habang nagda-drive

Ang pangako namin sa mga driver

Layunin ng Uber na siguruhing ligtas ka habang bumibiyahe. Gamit ang aming teknolohiya, nakakatuon kami sa kaligtasan ng mga driver na tulad mo bago, habang isinasagawa, at matapos ang bawat trip.

Bago ang trip

Pag-pick up ng mga pasahero

Walang anonymous na pickup

Dapat gumawa ng account ang lahat ng pasahero at dapat nilang ibigay ang kanilang pangalan at numero ng telepono bago sila makapag-request ng masasakyan. Kaya kapag tumanggap ka ng request, alam mo, at alam din namin, kung sino ang ipi-pick up mo.

Mga pamalit na numero ng telepono

Sa maraming location sa iba't ibang panig ng mundo, gumagamit ang Uber ng teknolohiyang nag-a-anonymize sa mga numero ng telepono ng mga pasahero at driver para mapanatiling kumpidensyal ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Kaya kahit kailanganin ninyo ng pasahero mo na makaugnayan ang isa't isa, mananatiling pribado ang iyong personal na impormasyon.

Nasa Biyahe

Pagpunta sa destination

Pag-navigate sa app

Kapag inilagay ng mga pasahero ang kanilang destination, awtomatiko kang makakatanggap sa app ng mga direksyon sa bawat pagliko, kaya maitutuon mo ang iyong atensyon sa ligtas na pagda-drive papunta roon.

Palaging nasa mapa

Nila-log ang data ng GPS para sa bawat trip para malaman namin kung sino ang inihahatid mo at kung saan ka patungo, na nagtataguyod ng pananagutan at mabuting asal.

Pagkatapos ng trip

Patuloy na pinapaganda ang karanasan sa Uber

Walang sukli, walang aberya

Awtomatikong sisingilin ang mga pamasahe sa nakatalang payment method ng pasahero, kaya hindi mo kakailanganing gumamit ng cash sa karamihan ng mga trip. Gayunpaman, kung magbabayad ng cash ang isang pasahero, awtomatikong mag-iisyu ang app ng credit kaya hindi mo kakailanganing magsukli.

Feedback ng driver

Ire-rate mo ang iyong pasahero pagkatapos ng bawat trip. Sinusuri namin ang mga rating na iyon para matiyak na nirerespeto ka ng lahat ng pini-pick up mo gaya ng pagrespeto mo sa kanila. Maaaring pagbawalan sa paggamit ng Uber ang mga pasahero na lalabag sa aming mga tuntunin ng serbisyo.

24/7 na support

Palaging handa ang aming team ng support na tumugon sa anumang tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong karanasan sa pagda-drive.

"Ikinalulugod ko na nakakatulong ako sa pagsiguro sa kaligtasan ng aking mga pasahero at iba pang driver sa daan, dahil ang ibig sabihin nito ay may mabuti akong naiaambag sa lipunan."
Christine
Driver mula sa Pittsburgh*

Nariyan para sa iyo

Hindi natutulog ang kaligtasan

Mabilis na pagtugon

Available sa lahat ng oras ang aming mga espesyal na sinanay na incident response team para pangasiwaan ang anumang isyu sa kaligtasan na nangangailangan ng agarang aksyon.

Pagtulong sa tagapagpatupad ng batas

Sa mga sitwasyon kung saan binibigyan kami ng lokal na tagapagpatupad ng batas ng valid na legal na proseso, binibigyan namin sila ng kapaki-pakinabang na data para makatulong sa kanilang mga imbestigasyon.

Mag-drive nang ligtas sa Uber

Mag-sign up para makapag-drive