Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Select your language

Welcome to Uber Driver Education

Pumili ng topic at panoorin ang mga videos tungkol sa pagda-drive sa Uber para malubos ang iyong oras sa daan.

Welcome to Uber, partner!

Lahat ng kailangan mong alamin para makapagsimulang mag-drive.

Handa ka na ba para sa iyong first trip?

May mga tips kami para sa inyo para maging handa kayo sa iyong first trip.

Paano magbigay ng STAR service

Alamin kung paano makakapagbigay ng 5-STAR service sa bawat trip.

Lubusin ang iyong pagmamaneho

Alamin kung paano makakukuha ng mas maraming trips sa mas konting oras.

Magsimulang kumita sa Uber

Mag-sign up na