Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Select your language

Sa unsa na pamaagi mulihok ang surge pricing

Makat-on kung sa unsa nga pamaagi makatabang ang surge pricing sa paspas ug konek sa tanan na taw na kinahanglan ug Uber car ug driver para matabangan sila ug adto sa ilang destinasyon.

Unsa ang surge pricing?

Giunsa kini paglihok

Kung mudako ang demand para sa rides

Naay mga panahon na mas daghan ang mga taw na mu-request ug rides ug dili kini igo kumpara sa mga sakyanan sa kalsada. Kung dili maayo ang panahon, rush hour ug special events kay uban sa mga panahon na mas komon nga daghan'g taw ga-request ug Uber rides.

Mu-dako ang presyo

Sa mga panahon na dako ang demand, mu-taas ang trip fares para masigurado na naay sakyanan ang bisan kinsa na kinahanglan ug sakay. Ang sistema ni ini kay gitawag ug surge pricing ug kini kay mutabang nato na mahimo'g reliable na option.

Mubayad ug mas dako ang rider o muhawat siya

Kada-taas sa trip fares tungod sa surge pricing, gipahibaw-an namo kini sa mga riders sa app. Naay mga riders na mupili ug bayad, ug meron sad mga riders na mupili ug huwat hangtod na mugamay kini.

Giunsa pag-compute ang surge prices?

Kung mu-taas ang presyo, makit-an sa mapa ang multiplier na gidagdag sa standard rate. Example, pwede ka makakita ug surge na 1.8x o 2.5x. Kini kay gi-multiply sa base fare mao na ang fare na ₱100 kay mahimo'g ₱180 kung 1.8x ang Surge. Dili mubag-o ang service charge ni Uber kung naay surge pricing.

Tungod na real-time ang pag-update sa fares based sa demand, pwede na dali ra ang pag-bago sa surge. Ang surge pricing kay nakadepende sa lain lain na lugar, mao na pwede na naay mga lugar na naa'y surge pricing ug naa'y uban sad na wala.

Makit-an sa surge pricing sa mapa kung unsa ang presyo na gamiton para sa mga riders na mu-gamit sa app sa ni ining area. Sa lokasyon ni rider nakadepende ang surge pricing sa usa ka trip ug dili ni depende sa lokasyon ni driver. Makit-an nimo sa driver app kung unsa kadako ang surge na naa kada-trip bag-o ka makadesisyon kung i-accept ba nimo ang request o dili.

Unsaon pag-hibalo kung naa'y surge sa app

Kung mudako ang demand sa usa ka area, mubag-o ang kolor ni ini sa mapa. Pwede ka mu-zoom sa area na naay kolor para makit-an ang surge pricing.

Ang kolor na gigamit kay naay range na light orange hangtod dark red. Ang light orange na area kay para sa mas gamay na multiplier ug dark red ang para sa mas dako na surge.

Makit-an nimo sa driver app kung pila ang surge na naa sa usa ka trip bag-o ka mudesisyon kung i-accepy ba nimo ang trip request o dili.

Magsimulang kumita sa Uber

MAG-SIGN UP NGAYON