Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Select your language

Pangako sa komunidad

Pagsusulong sa lahat ng tao

Lubos kaming nakatuon sa pagsusulong sa lahat ng tao. Paano? Sa pamamagitan pagdidisenyo ulit sa mga lungsod, pakikipagtulungan para gawing mas ligtas ang mga komunidad, pagsuporta sa inklusyon at pagkakaiba-iba, at pagtulong sa pagbibigay ng mga oportunidad para sa lahat ng uri ng tao gamit ang mga paraang hindi pa naisasagawa noon.

Pagsuporta sa mga lungsod

Nakatuon kami sa pagbabahagi ng mga resource sa mga lokal na pamahalaan para makatulong na gawing mas ligtas, mas mahusay, at mas maganda ang ating mga lungsod—at ginagamit namin ang aming mga resource para magawa ito.

Nagbibigay ang Uber Movement ng mga bagong tool sa mga urban planner

Nakikipagtulungan ang Uber sa mga opisyal ng lungsod sa isang proyektong tinatawag na Movement, isang hanay ng mga tool sa pagmamapa na gumagamit ng mga insight mula sa mahigit 2 bilyong trip sa Uber para matulungan ang mga urban planner na idisenyo ang mga lungsod para sa hinaharap.

“Nasasabik kaming maging isa sa mga unang partner ng Uber sa bagong platform na ito. Gusto naming gumamit ng maraming source ng data hangga’t maaari para mabawasan ang pagsikip ng trapiko, mapahusay ang imprastruktura, at magawang ligtas ang mga kalsada natin para sa bawat bisita at residente.”

Muriel Bowser, Mayor, Washington, DC

Mga mas ligtas na komunidad

Hindi lang ang pagtulong na maihatid ang mga tao nang may kumpiyansa sila ang layunin namin. Kasama rin dito ang paglikha at pagtataguyod kasama ng mga lider ng komunidad para makagawa ng mga mas maayos at mas ligtas na paraan para maisakatuparan ito.

Pinapaniwalaang ang alak ay isang salik sa isa sa bawat 3 aksidente sa kalsada na ikinamatay ng biktima.

World Health Organization, Pandaigdigang ulat sa pag-iwas sa pinsala sa trapiko sa kalye

Uber at Mothers Against Drunk Driving

Nagtutulungan ang Uber at MADD para makapagligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga tao na huwag mag-drive at ligtas na sumakay bilang #DesignatedRider.

Pagkakaiba-iba at inklusyon

Ang pagtulong sa paghahatid sa mga tao nang may kumpiyansa sila ay maituturing na pagsuporta sa pantay-pantay na access sa mga oportunidad, at pagtiyak sa pagkakaroon ng kapaligirang inklusibo at may paggalang para sa lahat ng gumagamit ng aming serbisyo.

Magkakaiba-iba ang aming mga customer, at kami rin

Ang Uber ay isang pandaigdigang kumpanya na may operasyon sa 65 bansa sa buong mundo. Magkakaiba ang mga pinagmulan at kwento ng aming mga empleyado.

“Sa pagtatrabaho sa isang lugar kung saan maaaring maging totoo ang lahat, kung saan may paninindigan ang mga tao, at kung saan nagtatagumpay ang pinakamahuhusay na ideya—kailangan mo ng iba’t ibang pananaw, na makakamit lang sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba, pagsasali, at pagkilala.”

Amandine Aman, Head of Global Marketing Alignment, Uber

Oportunidad para sa lahat

Araw-araw, libo-libong tao sa buong mundo ang gumagamit ng mga app ng Uber sa paraang naaangkop sa kanilang mga buhay. Ang independent na pagtatrabaho sa pamamagitan ng mga app gaya ng Uber ay maaaring maging mahusay na tool para sa paglikha ng oportunidad para sa kabuhayan ng mga taong may iba’t ibang pinagmulan at layunin.

“Ang Uber ang tanging pinakamahusay na pagsusulong para sa mobility ng mga bulag sa nakalipas na dekada.”

Mike May, President, Lighthouse for the Blind

Accessibility sa Uber

Namumuhunan kami sa mga solusyong sumusuporta sa kakayahan ng lahat na bumiyahe sa kanilang komunidad. Ngayon, mas madali na para sa mga senior at taong may kapansanan na gumamit ng Uber.