Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Select your language

Trabaho na nagpapakilos sa iyo

Huwag lang basta hanapin ang iyong lugar — likhain ito

Sama-samang nagtatatag ng isang malaking bagay

Bumubuo kami ng bagay na ginagamit ng mga tao araw-araw. Mula sa pag-uwi mo galing trabaho, hanggang sa pagkain mo, o sa paglilipat mo ng malalaking kargada ng anumang bagay, nakakatulong ang pagsisikap namin sa pagpapaunlad sa mundo. At isa iyon sa pinakamagagandang bahagi ng pagtatrabaho rito—ang kaalamang nakakatulong sa pagbuo sa hinaharap ang mga pagsisikap mo.

At para marating ang magandang hinaharap na iyon, kailangang lutasin ang ilan sa pinakamahihirap na problema sa kasalukuyan. Kailangan ng matinding pagsisikap, pagmamahal, at suporta mula sa mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Uber, nagsama-sama kami ng world-class na grupo ng mga taong nagsisikap na lumutas ng problema. At ganap na nauunawaan naming lahat na nakakatulong ang mahihirap na pagsubok sa sarili naming pag-unlad. Kaya naman buong puso kaming naniniwala sa pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa—at na walang gurong mas huhusay kaysa sa karanasan sa totoong buhay. Dahil kung natutulungan ka nitong umunlad, uunlad tayong lahat. Nang sama-sama.


Aming teams

May lugar sa Uber ang bawat talento — at talento mula sa lahat ng dako.