Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Mag-Uber sa airport

Magpa-pick up at magpahatid

Mag-sign up para makasakay

Walang aberyang transportasyon sa airport

Available sa buong mundo
Makakapag-Uber ka patungo sa karamihan ng mga pangunahing airport at makakapagpa-pick up ka sa mahigit 300 airport.

Mga masasakyang naaangkop sa mga pangangailangan mo
May mga opsyon sa masasakyan para sa laki, istilo, at pangangailangan ng bawat grupo.

Ngayon na mismo o sa hinaharap
Mag-request ng Uber ilang minuto bago ka umalis, o maagang mag-schedule ng masasakyan.

Sagot namin ito

Makalibre sa una mong pagsakay

Gamitin ang promo code na HIFREERIDE. Para sa US lang. Valid sa unang pagsakay, hanggang $15 USD. Mag-e-expire sa 2/1/20.

Mag-sign up para makasakay

Mga masasakyan mula sa 300+ airport sa limang kontinente

Hanapin ang iyong airport

Pwede kang mag-Uber para maihatid sa karamihan ng mga pangunahing airport sa iba't ibang panig ng mundo. Pwede ka ring mag-request ng Uber para magpa-pick up sa mga sumusunod na airport.

Asia at Australia

Europe

North America

United States

Dumating sa tamang oras

Magpa-pick up pagkalapag mo

Mag-sign up para makasakay