Lumaktaw papunta sa pangunahing content

Sabihin sa amin ang iyong lokasyon

Pakipasok ang pangalan ng pinakamalapit na lungsod sa iyo para tulungan kaming ipakita ang tamang impormasyon para sa iyong lugar

Select your language

Ang aming kwento

Paano kami nagsimula—at saan kami patungo

Nagsimula ito bilang isang simpleng ideya: Paano kung pwede kang mag-request ng masasakyan mula sa telepono mo? Pagkalipas ng mahigit sa 5 bilyong trip, nagsisikap kaming gawing mas ligtas at mas accessible ang transportasyon na nakakatulong sa mga taong mag-order ng pagkain nang mas mabilis at sa mas abot-kayang paraan, na nakaluluwag sa trapiko sa mga lungsod sa pamamagitan ng pagsasakay ng mas maraming tao sa mas kaunting sasakyan, at paglikha ng mga oportunidad para sa mga tao na magtrabaho ayon sa kagustuhan nila.

Mga alok

Mga pagsakay at higit pa

Bukod pa sa pagtulong sa iyong makarating mula sa point A papunta sa point B, nagsisikap kaming mapalapit ang hinaharap sa pamamagitan ng self-driving na teknolohiya at urban air transport na nakakatulong sa mga taong mag-order ng pagkain nang mas mabilis at sa mas abot-kayang paraan, nag-aalis sa mga hadlang sa pangangalagang pangkalusugan, lumilikha ng mga bagong solusyon sa booking ng freight, at nakakatulong sa mga kumpanyang magbigay ng walang aberyang karanasan sa pagbiyahe ng empleyado.

Ligtas na mga pagsakay, mas ligtas na mga lungsod

Mahalaga ang kaligtasan, pasahero ka man o driver. Nakatuon kami sa pagtupad sa aming responsibilidad at ang sentro ng aming paraan ay teknolohiya. Nakikipag-partner kami sa mga tagapagsulong ng kaligtasan at gumagawa kami ng mga bagong teknolohiya at system para makatulong sa paglikha ng mundo kung saan ligtas at madali para sa lahat ang pagbiyahe.

Impormasyon ng kumpanya

Pamunuan sa Uber

Sino ang nagda-drive sa Uber

Hindi lang ang transportasyon ang binabago namin sa pamamagitan ng aming teknolohiya. Gumagawa kami ng kultura sa loob ng Uber na binibigyang-diin ang paggawa sa tama, para sa mga rider, driver, at empleyado. Alamin pa ang tungkol sa team na nagsusulong nito.

Diversity sa Uber

Tamang pag-unawa sa diversity

Sa Uber, gusto naming gumawa ng lugar ng trabaho kung saan kabilang ang lahat at naipapakita ang diversity ng mga lungsod na pinagseserbisyuhan namin—kung saan maaaring maging totoo sa kanilang sarili ang lahat ng tao, at kung saan itinuturing na lakas ang pagiging totoo. Sa pamamagitan ng paglikha ng kapaligiran kung saan maaaring umunlad ang mga tao mula sa bawat pinagmulan, magagawa nating mas mahusay na kumpanya ang Uber—para sa aming mga empleyado at para sa aming mga customer.

Mga Career

Handa kang magsikap. May mga oportunidad kami.