โลโก้

โลโก้และข้อกำหนด

โลโก้ Uber และไอคอนแอพ

เครื่องหมาย (Logotype) ของแอพ Uber Rider, Uber Driver, Uber Eats และ Uber Freight เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์หลักของเรา

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดโลโก้ Uber และไอคอนแอพ

Information iconAn "i" character within a circleการดาวน์โหลดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและแบรนด์