โลโก้

โลโก้และข้อกำหนด

โลโก้ Uber และไอคอนแอพ

โลโก้อักษรของแอพ Uber Rider, Uber Driver, Uber Eats และ Uber Freight เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์หลักของเรา

Uber Download IconA cloud with a downwards point arrow indicating a downloadดาวน์โหลดดาวน์โหลดโลโก้ Uber และไอคอนแอพ

Information iconAn "i" character within a circleการดาวน์โหลดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและแบรนด์