ข้ามขั้นตอนนี้ไปยังเนื้อหาหลัก

บอกตำแหน่งของคุณ

โปรดป้อนเมืองที่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยให้เราแสดงข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับพื้นที่ของคุณ

เลือกภาษา

Uber
การเดินทางตามความต้องการ
ติดตั้ง

โปรแกรมประมาณค่าโดยสาร

Uber มีค่าใช้จ่ายเท่าไรในเมืองของคุณ คำนวณค่าโดยสารสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป ใส่ตำแหน่งสถานที่รับและจุดหมายเพื่อเริ่มใช้บริการ