เรื่องราว
Thank you, Phuket! See you next high season!

31 มีนาคม 2015 | ภูเก็ต

ผลิตภัณฑ์
#UberPhuket100: THB100 for Rides in Patong + Phuket Town

18 มกราคม 2015 | ภูเก็ต

ผลิตภัณฑ์
UBER and PHUKET make it official!

12 พฤศจิกายน 2014 | ภูเก็ต