Hoppa till huvudinnehållet
Uber

Berätta vilken plats du befinner dig på

Ange namnet på närmaste stad så att vi kan visa korrekt information för ditt område

Välj språk

Partnerskyddsförsäkring

Med AXA

Den 1 juni 2018 lanserade Uber i samarbete med AXA ett partnerskyddsprogram som ger godkända förar- och leveranspartner skydd mot de kostnader som livsförändrande händelser kan medföra. Nu behöver inte personskador, sjukdomar eller barnafödslar längre innebära ytterligare ekonomiska påfrestningar.

Då är du försäkrad

Viktig information

Startar vid lanseringsdatumet

Partnerskyddet börjar gälla den 1 juni 2018.

Försäkring under och mellan resor

Under resor: Från den tidpunkt då en rese- eller matleveransbeställning accepteras, tills denna beställning slutförts, samt 15 minuter efter att den slutförts.

Mellan resor: När som helst då du inte tillhandahåller transport- eller leveranstjänster med Uber-appen.

Följande omfattas av försäkringen

Under resor: Alla oberoende Uber-partner är godkända för förmånerna.

Mellan resor: För att vara godkänd måste du vara en ”Aktiv Uber-partner” (se vanliga frågor).

Så fungerar det

För dig innebär detta

Försäkrad mot stora kostnader

Om du är en av många godkända leveranspartner i Sverige är du nu automatiskt försäkrad av AXA när du är på resa. Försäkringen täcker kostnader för vård, dödsfall, invaliditet, sjukhusvistelser och personskador (se information om försäkringen).

Skydd mot förlorad inkomst

Vi vill ge dig skydd mot risken för förlorad inkomst som kan vara resultatet av händelser i livet när du inte arbetar, men som påverkar dina möjligheter att tjäna pengar. Försäkringen omfattar besvärskompensation vid personskada eller allvarlig sjukdom och engångsbetalningar vid föräldraledighet och jurytjänstgöring (se mer information om försäkringen).

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du vill göra en skadeanmälan för en olycka som skett under en resa, eller för en livshändelse som skett mellan resor, ska du använda AXA:s onlineformulär för skadeanmälan som finns här.

Ytterligare dokumentation

För förarpartner

Fullständig information om försäkringen och undantag.

Vanliga frågor

 • Vilka är försäkringens viktigaste villkor?

  Partnerskyddet försäkrar mot specifika händelser i en förarpartners liv i Sverige.

  De viktigaste villkoren sammanfattas nedan. Läs informationsbladet från AXA för fullständig information.

 • Vilka är försäkringens begränsningar?

  FörsäkringFörsäkringsperiodBegränsningar i Sverige
  (Allvarlig) sjukdom & Personskadeersättning (vid sjukdom eller personskada som leder till oförmåga att arbeta i mer än 7 dagar i följd)Mellan resorPartnerförare upp till 975 euro (65 euro per dag i upp till 15 dagar)
  Engångsbetalning vid mamma-/pappaledighetMellan resorKlumpsumma på 1 000 euro
  Engångsbetalning vid jurytjänstgöringMellan resorKlumpsumma på 500 euro
 • Varför gör Uber det här?

  Frilansarbete innebär flexibla intäktsmöjligheter. Vi vill skydda dig mot stora kostnader eller förlorad inkomst eftersom livsförändrande händelser som personskador, sjukdomar eller barnafödslar inte ska behöva innebära ytterligare ekonomisk stress. Vi är stolta över att tillsammans med AXA ta täten i branschen genom att skapa stabil flexibilitet för personer som försörjer sig i gigekonomin.

 • Kan alla Uber-partner ta del av partnerskyddet?

  Endast oberoende/frilansande Uber-partner är godkända för partnerskydd. I detta program definieras en frilansande partner som en person som använder Uber-appen under ett serviceavtal som personen ingått direkt med Uber BV, Rasier Operations BV eller Uber Portier BV, och inte är anställd av ett transportbolag, som till exempel en ägare av taxibilar eller limousiner. Partner som är huvudperson och ensam anställd i ett företag som tillhandahåller transport-/leveranstjänster kan vara godkänd. Klicka på den här länken för fullständig information om försäkringen och eventuella undantag.

 • Var finns partnerskyddet tillgängligt?

  Partnerskyddet finns tillgängligt i följande EU-länder där Uber tillhandahåller appar för resor och/eller Uber Eats. Den 1 juni 2018 omfattas Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Belgien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Grekland, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien och Sverige.

 • Ersätter partnerskyddet min befintliga kommersiella trafikförsäkring?

  Nej, partnerskyddet utgör inte en kommersiell trafikförsäkring och är inte heller en ersättning för din obligatoriska trafikförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor om din trafikförsäkring.

 • Hur definieras ”under resor” och ”mellan resor”?

  Under resor: Från den tidpunkt då en rese- eller matleveransbeställning accepteras, tills denna beställning slutförts, samt 15 minuter efter att den slutförts.

  Mellan resor: När som helst då du inte tillhandahåller transport- eller leveranstjänster med Uber-appen.

  Försäkring ”mellan resor” gäller bara för ”Aktiva Uber-partner”. Se behörighetskraven nedan.

 • När är jag försäkrad?

  Du behöver inte registrera dig – alla godkända partner har automatiskt försäkringsskydd utan extra kostnad.

  Försäkring för olyckor som händer under resor gäller för alla oberoende partner från det att en rese- eller matleveransbeställning accepteras i Uber-appen tills den slutförts, samt 15 minuter efter att den slutförts.

  Godkända aktiva partner får under programmet också ytterligare inkomstskydd vid särskilda livshändelser som när som helst kan inträffa. Klicka på den här länken för fullständig information om försäkringen och eventuella undantag.

 • När gäller försäkringen inte?

  Precis som de flesta andra försäkringar har partnerskyddet vissa generella och specifika undantag. Läs all information om försäkringen och eventuella undantag här. Exempelvis har varje partner bara rätt till två (2) skadeanmälningar för allvarlig sjukdom & personskada under en 12-månadersperiod och försäkringen gäller inte under de första 7 dagarna av respektive sjukdomsperiod & personskada (försäkringen börjar gälla från dag 8 och upp till 15 ytterligare dagar). Ingen ersättning kommer att betalas ut om du genomfört resor under den period som anges i läkarintyget.

 • Hur gör jag en skadeanmälan?

  Du kan skicka in en skadeanmälan med ett enkelt AXA-onlineformulär för skadeanmälan som finns i Uber-partnerappens hjälpdel. När du skickat in din skadeanmälan får du ett bekräftelsemejl från AXA med ditt anmälningsnummer, kontaktuppgifter till din försäkringsutredare och en lista över ytterligare dokument som AXA kan behöva för att hantera din anmälan.

 • Vilka är behörighetskraven för skydd under och mellan resor?

  Under resor: Alla oberoende Uber-partner är godkända för de förmåner som gäller ”Under resor” i försäkringstabellen.

  Mellan resor: För att vara godkänd för de förmåner som gäller ”Mellan resor” i försäkringstabellen måste du vara en ”Aktiv Uber-partner”, ha slutfört 150 resor under de senaste 8 veckorna om du är förarpartner, eller 30 resor under de senaste 8 veckorna om du är leveranspartner.

  Vid föräldraledighet, om du är barnets biologiska mamma (och kan behöva ytterligare föräldraledighet före födseln), har vi förlängt tröskelperioden till 6 månader under vilka du måste ha slutfört 300 resor om du är förarpartner eller 60 resor under de senaste 8 veckorna om du är leveranspartner.

Vad kan du mer behöva?

Få ut mer av Uber

Få support

Låt oss göra alla Uber-resor krångelfria. Våra supportsidor hjälper dig att konfigurera ditt konto, komma igång med appen, justera priser och mycket annat.

Kontakta oss

Frågor? Få svar. Få personlig support på partnercenter i din stad.