Hoppa till huvudinnehållet
Uber

Berätta vilken plats du befinner dig på

Ange namnet på närmaste stad så att vi kan visa korrekt information för ditt område

Välj språk


Se sekretessmeddelande för kandidat

På Uber accepterar vi inte bara olikheter, vi uppskattar, stöder och når framgångar genom dem. Detta gynnar våra medarbetare, produkter och medlemmar. Uber är stolt över att vara en arbetsplats där alla har samma möjligheter och en arbetsgivare som tror på skapande genom uppmuntran. Vi står för lika arbetsmöjligheter oavsett ras, hudfärg, börd, religion, könsidentitet, nationellt ursprung, sexuell läggning, ålder, medborgarskap, civilstånd, funktionshinder, könsidentitet eller veteranstatus.