Produkter

Uber för alla!

1 september 2014 | göteborg
Dela på FacebookThis link opens in a new windowDela på TwitterThis link opens in a new windowDela på Google+This link opens in a new window E-post

Idag lanserar vi en testversion av uberPOP i Stockholm & Göteborg

uberPOP är en ny typ av samåkningstjänst som på ett säkert och effektivt sätt kopplar samman bilägare som har ledig plats i bilen med resenärer som behöver en trygg och billig resa. Utvalda Uberanvändare får nu tillgång till testversionen i sin Uber-app.

uberPOP gör att vi kan använda den befintliga bilparken mer effektivt. På så sätt kan vi minska antalet bilar, minska utsläpp, trängsel i trafiken och bidra till fler lediga parkeringsplatser. Samtidigt möjliggör vi en säker och effektiv samåkningstjänst som är mer än 60% billigare än taxipriser.

I San Francisco och ett flertal andra städer är denna typ av samåkning nu så effektivt att det börjar ersätta ägandet av bilar. uberPOP är ett första steg mot att effektivisera samåkning även i Sverige. Vi hoppas du vill vara en del av framtiden med oss!

uberPOP är, enkelt förklarat, en samåkningstjänst där passagerare och förare finner varandra. Vi tillhandahåller tekniken för att de ska hitta varandra på ett tryggt, billigt, bekvämt och miljömedvetet sätt. På så sätt kan vi använda bilarna som redan producerats och som finns på våra vägar – mer effektivt. Samtidigt får bilägaren en möjlighet att täcka en del av sina kostnader för att äga sin bil.

Förare måste kvalificera sig för att kunna erbjuda uberPOP. De intervjuas, genomgår utbildning, har haft körkort i minst tre år och har ett kontrollerat brottsregister. Bilarna är godkända och besiktigade, och förare och passagerare är försäkrade av förarens trafikförsäkring och Ubers försäkring.

uberPOP kan jämföras med tjänster som gör det möjligt för privatpersoner att hyra ut lediga rum och lägenheter. På samma sätt hjälper uberPOP bilägare att dela med sig av outnyttjat utrymme på ett tryggt sätt för alla inblandade. Med uberPOP gör vi med ett säte i en bil det som har gjorts med ett rum i en bostad: vi hjälper ägaren att dela med sig. På så sätt förbättrar vi framkomligheten, valmöjligheterna och miljön.

— — —

Mer visuellt lagd? Lär dig mer om uberPOP genom vår infographic här

samakning

 — — —

Q&A

Vad är uberPOP?
uberPOP är en ny typ av samåkningstjänst som via Uber-appen kopplar samman bilägare som sitter själva i bilen med resenären som har behov av transport. Precis på samma sätt som ledig kapacitet i en lägenhet kan hyras ut till andra, en transaktion mellan två individer, så kan också ledig kapacitet i en bil delas gentemot kompensation som täcker en del av kostnaden för att äga en bil. På så sätt kan vi använda bilarna som redan producerats och som finns på våra vägar – mer effektivt.

Vilka är uberPOP-förarna?
Alla uberPOP-förare intervjuas och genomgår utbildning innan de får tillgång till Ubers plattform. Förarna måste ha haft körkort i minst tre år. Samtliga förares brottsregister har kontrollerats av Uber. Alla förare måste ha trafikförsäkring och en bil som godkänts av Uber och som genomgått besiktning. Både förare och Uber har försäkring på plats för förare och passagerare. Det innebär att alla resenärer som använder uberPOP är försäkrade.

För resenärer är det också tydligt vem som kör bilen, redan innan man stiger in i fordonet. Via appen kan resenärer se förarens namn, foto, registreringsnummer och tidigare resenärers betyg på föraren. Det är också möjligt för resenären att dela resan via mobilen så att vänner eller familj kan följa resan via en karta i realtid. Efter resan får passageraren ett mail som specifiserar resväg, tid och pris för resan.

En ytterligare trygghetsaspekt är att betalningen sker automatiskt från resenärens betalkort som registrerats i Uber-appen. Det innebär att varken förare eller resenär behöver hantera kontanter eller betalkort i bilen. För att säkerställa en hög servicenivå måste alla resenärer efter resan också betygsätta föraren. Förare som inte har tillräckligt högt snittbetyg från resenärer stängs av från uberPOP.

— — —

Är du intresserad av att dela din bil?

STOCKHOLM  /  GÖTEBORG

— — —

Vad kostar uberPOP?
Genom att dela befintliga resurser kan vi hålla nere priset, precis på samma sätt som när du hyr ut ledigt utrymme i din bostad. Det låga priset för uberPOP gör det möjligt för fler att smidigt ta sig fram. En resa med uberPOP är mer än 60% billigare än en vanlig taxiresa. Beloppet räknas fram utifrån sträcka och restid, 6,15 kr/km och 2,03 kr/minut och ett startbelopp på 25 kr.

Exempelresa, Kista Centrum –> Sergels torg, Stockholm
uber-priser

Exempelresa, Slottsskogen –> Nya Ullevi, Göteborg

uber-gbg

*Räknat med ett normalt jämförelsepris på 300 kr. Jämförelsepris är ett pris på en typresa som tar 15 minuter och är 10 km lång.

— — —

Hur vet jag om jag är testanvändare?
Förutom att du fått information via mail, kan du även se en ny ikon längst ner till vänster i din app. Om du inte ännu är testanvändare, så kolla med någon av dina vänner om de fått tillgång till uberPOP och gör ett teståk tillsammans. Och vi ökar ständigt med nya testanvändare, så du kan stå näst på tur!

Aldrig testat Uber tidigare? Registrera dig HÄR, på mindre än en minut, och få en gratis resa upp till 200 kr.

— — —

Hur använder jag uberPOP?
Dra markören till uberPOP-alternativet längst till vänster under kartan i din Uber-app. Välj upphämtningsplats och beställ din uberPOP med ett klick! Observera att uberPOP just nu endast är tillgängligt för testanvändare.

— — —

Hur kan uberPOP påverka miljön?
Svenska bilar står still i genomsnitt 23 timmar per dygn och när de väl körs så transporterar de bara i genomsnitt 1,5 personer. Detta innebär att Sveriges bilar kan utnyttjas mycket mer effektivt.

uberPOP låter oss att göra mer tillsammans. Fler i varje bil på vägarna innebär minskade kostnader och mindre påverkan på miljön. Om varje bil används mer effektivt, kan vi också minska det totala antalet bilar. På det sättet kan uberPOP i förlängningen bidra till att, för de som behöver men inte vill, slipper äga en egen bil.

En mer effektiv samåkning bidrar till mindre utsläpp, mindre energiåtgång per person, mindre trängsel i trafiken, och mindre kamp om lediga parkeringsplatser. Se en infographic HÄR på hur en effektiv samåkning kan påverka vårt samhälle.

— — —

Det pratas om “Delande-ekonomin”. Vad betyder det?
Teknik och innovation har gjort det möjligt att dela allt mer av våra resurser i samhället. Precis på samma sätt som ledig kapacitet i en lägenhet kan hyras ut till andra, en transaktion mellan två individer, så kan också ledig kapacitet i en bil hyras ut gentemot ersättning till föraren för en del av bilens kostnader. Att dela på kostnaden för bilresor har länge varit ett vanligt förekommande fenomen med många fördelar för såväl bilägaren som passageraren. Det uberPOP bland annat gör är att underlätta matchnings- och betalningsprocessen med hjälp av digital teknik. På så sätt kan vi använda bilarna som redan producerats och som finns på våra vägar – mer effektivt.

Konsultföretaget PwC förutspår i en ny rapport att den nya delande-ekonomin – där konsumenter drar nytta av varandras lediga resurser såsom besparingar, lediga rum eller ledigt utrymme i bilen – kommer att öka från cirka 100 miljarder kronor förra året, till 2400 miljarder år 2025. Rapporten lyfter samtidigt fram dåligt anpassade och föråldrade regelverk som ett stort potentiellt hinder för utvecklingen. Uber vill, som ett innovationsföretag som driver utvecklingen på persontransportområdet, vara en aktiv partner till myndigheter och lagstiftare i utvecklingen av moderna och teknikneutrala lösningar anpassade till konsumenternas behov.

— — —

Berätta för dina vänner om uberPOP!

— — —

Om du har några frågor är du alltid välkommen att maila oss!

Uber on!
/ Uber Sverige