Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Nulová tolerancia rasizmu

Rasizmus a diskriminácia nemajú v našom svete miesto – tu sa dozvieš, čo robíme pri ich potieraní.

Hoci sme hrdí na to, že sme mohli ponúknuť 10 miliónov bezplatných jázd, jedál a doručení, uvedomili sme si, že pandémia nebola jedinou krízou, ktorá si vyžadovala našu pozornosť. Počas protestov hnutia Black Lives Matter v lete 2020 sme sa zasadzovali za solidaritu s afroamerickou komunitou a zaviazali sme sa nielen presadzovať rovnosť, ale tiež byť spoločnosťou aktívne bojujúcou proti prejavom rasizmu. Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetci ľudia mohli slobodne a bezpečne využívať služby našej spoločnosti. Preto sme prijali 14 verejných záväzkov, ktoré nám pomôžu viesť túto dôležitú činnosť ďalej.

Okrem toho sme sa zaviazali vytvárať prostredie spolupatričnosti pre všetkých. To siaha od mzdovej spravodlivosti až po vytváranie možností pre vodičov, kuriérov a pracovníkov zákazníckej podpory, aby mohli kariérne napredovať. Transparentnosť nášho pokroku má pre nás zásadný význam.

Uber podporuje hnutie za rasovú spravodlivosť, ktorého je dnes svet svedkom.

Vyzvali sme tiež odborníkov, aby nám pomohli vyvinúť nové nástroje proti prejavom rasizmu a nevedomej zaujatosti, ktoré sme potom poskytli vodičom aj cestujúcim. Zaväzujeme sa k nulovej tolerancii voči diskriminácii, k špecializovanému školeniu tímov zákazníckej podpory a k uľahčeniu nahlasovania incidentov v aplikácii.

Vyvíjame celý rad nových programov a nástrojov na presadzovanie rovnakých práv a podporujeme niektoré kľúčové organizácie. Tu sú 3 organizácie, s ktorými spolupracujeme v mene našich cieľov za spravodlivejší svet:

Center for Policing Equity (Centrum pre kontrolu spravodlivosti, USA)

Podporujeme ich spoluprácu s políciou pri vyhodnocovaní správania a revízii pravidiel, aby sa zabránilo zaujatosti u pracovníkov polície, ktorá často vedie k úmrtiam a neprimeraným trestom odňatia slobody. Podľa štatistík Úradu pre spravodlivosť je u černochov v USA 2 až 4-krát väčšia pravdepodobnosť než u bielych obyvateľov, že proti nim bude pri uplatňovaní zákona bezpečnostnými zložkami použitá fyzická sila.

Hollaback! (USA)

V spolupráci s organizáciou Asian Americans Advancing Justice (AAAJ) spolufinancujeme (počas roku 2021) ich školiace programy zamerané na prejavy rasizmu a podporu rovnosti Američanov ázijského pôvodu. Ďalej prehlbujeme naše partnerstvo vytváraním školení intervenčného chovania v modelových krízových situáciách pre všetkých vodičov, doručovateľov, cestujúcich, zákazníkov či pracovníkov spoločnosti Uber v USA.

Prison Reform Trust (Nadácia pre reformu väzníc, Spojené kráľovstvo)

Podporujeme ich cieľ vytvoriť spravodlivý, ľudský a účinný trestný systém. Ich práca rieši rasové rozdiely v systéme trestného súdnictva v Spojenom kráľovstve. Snažia sa riešiť neprimerané tresty pre černochov či už vo väzbe, alebo na ceste do nej.

Snažíme sa využiť naše vedomosti a sieť na presadzovanie rovnosti a zároveň podporujeme tieto organizácie v ich každodennej práci, aby bojovali proti chudobe, bojovali za rasovú spravodlivosť a presadzovali spravodlivé zaobchádzanie všade a pre všetkých.

Ďalšie informácie o našej práci na podporu reštaurácií vlastnených majiteľmi tmavej pleti nájdeš tu a naše protirasistické záväzky nájdeš tu.

Ďalšie informácie o našej práci a jej dopade

Naše záväzky

Voľnosť pohybu pre všetkých.

Pop-up reštaurácie v Harleme, New York

Pomáhame reštauráciám majiteľov tmavej pleti, aby pokračovali v prevádzke aj počas zimných mesiacov.

Pop-up reštaurácie vo Washingtone, D. C.

Umožňujeme reštauráciám vlastneným majiteľmi tmavej pleti, aby rozšírili svoje podnikanie v novej štvrti.