Preskočiť na hlavný obsah
Uber
Uber

Koľko si môže zarobiť vodič cez Uber?

Zaregistruj sa ako vodič

Ako sa vypočítava zárobok

Štandardné cestovné

Premávka v špičke

Minimálne zárobky za cesty

Poplatok za službu

Rezervačný poplatok

Stornovania

Ako sa vypočítava zárobok

 • Štandardné cestovné za cesty

  Zobraziť informačný panel partnera
 • Premávka v špičke

  Zisti, ako funguje premávka v špičke
 • Ďalšie typy zárobku

 • Poplatok za službu

 • Rezervačný poplatok

 • Stornovania

Ako sa vypočítava zárobok

 • Štandardné cestovné

 • Premávka v špičke

  Zisti, ako funguje premávka v špičke
 • Minimálne zárobky za cesty

 • Poplatok za službu

 • Rezervačný poplatok

 • Stornovania

Ako sa vypočítava zárobok

 • Štandardné cestovné

 • Minimálne zárobky za cesty

 • Poplatok za službu

 • Rezervačný poplatok

 • Stornovania

Promo akcie a spôsob, akým fungujú

Dokonči stanovený počet ciest

Šoféruj počas rušných hodín

Získaj hodinovú garantovanú sadzbu

Promo akcie a spôsob, akým fungujú

Dokonči stanovený počet ciest

Šoféruj počas rušných hodín

Spôsoby, ako zarábať účinnejšie

Presaď sa vďaka aplikácii

Pri plánovaní zohľadni časy jedál a dochádzanie

Dostaň prepitné za skvelé služby

Spôsoby, ako zarábať účinnejšie

Presaď sa vďaka aplikácii

Pri plánovaní zohľadni časy jedál a dochádzanie

Kedy a ako dostaneš zaplatené

Nechaj sa rýchlo vyplácať

Ak zákazník zaplatí v hotovosti

Kedy a ako dostaneš zaplatené

Nechaj sa rýchlo vyplácať

Ak zákazník zaplatí v hotovosti

Kedy a ako dostaneš zaplatené

Nechaj sa rýchlo vyplácať

Ak zákazník zaplatí v hotovosti

Nechaj sa rýchlo vyplácať

Pozri si stručnú prehliadku aplikácie pre vodiča

Najčastejšie otázky vodičov

Ako funguje premávka v špičke

Kde si môžeš pozrieť svoj zárobok

Získaj ďalšie informácie o mýtach

Najčastejšie otázky vodičov

Kde si môžeš pozrieť svoj zárobok

Získaj ďalšie informácie o mýtach