Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Sexual assault and domestic violence affect all genders and communities around the globe.

One in 3 women worldwide has experienced sexual assault and/or domestic violence in her lifetime. Promoting global awareness and partnering with leading organizations will aid in the fight against this abuse.

NÁŠ PRÍNOS

Promoting global awareness

Uber poznajú milióny ľudí po celom svete. Vďaka tomu môžeme jednoduchšie šíriť povedomie o tom, ako predchádzať sexuálnym útokom a domácemu násiliu.

Vyčlenenie 5 miliónov USD na financovanie preventívnych iniciatív

Záväzok vo výške 5 miliónov USD financovať v priebehu 5 rokov programové partnerstvá zamerané na prevenciu. Počiatočná časť finančných prostriedkov pôjde našim partnerov ako National Network to End Domestic Violence, NO MORE a Raliance. Títo partneri a financovanie pomôžu riešiť kritický nedostatok finančných prostriedkov pre marginalizované skupiny, ktoré nedostatkom financií trpia najčastejšie.

Poskytovanie dôležitých informácií vodičom a cestujúcim

According to experts, increasing awareness can help prevent sexual assault and domestic violence. In collaboration with partner organizations and our Safety Advisory Board, we have developed awareness and prevention messaging—and are informing millions of riders and drivers around the world through our in-app technology.

Vytváranie podporného prostredia

Stali sme sa členom Corporate Alliance to End Partner Violence, aby sme rozvinuli a prijali aktualizované vnútorné záväzky a postupy, ktoré v prípade potreby pomáhajú zamestnancom pri tejto celosvetovej epidémii.

Using technology to enhance safety for riders and drivers

Technology can help increase accountability and transparency, such as pre-trip driver and car information sent to riders, a 2-way feedback system, and features like Real-Time ID Check, which helps verify that the right driver is behind the wheel. A top priority is continuing to invest in this technology and develop new products that contribute to the safety of everyone who drives and rides using the app.

Partnering with leading organizations

We joined the Corporate Alliance to End Partner Violence in order to develop and adopt updated internal commitments and procedures that appropriately assist employees who might need our help in this global epidemic.

We choose not to remain silent but to join other leading organizations pioneering efforts in this area.

A CALL TO MEN

Casa de Esperanza

The National Coalition of Anti-Violence Programs (NCAVP)

National Network to End Domestic Violence (NNEDV)

NO MORE

Raliance

Women of Color Network Inc. (WOCN)

Na ceste za lepšou budúcnosťou

Efforts have been set in motion, such as global listening tours, an internal speaker series, and employee volunteerism. With the help of 18,000-plus employees and millions of riders and drivers around the globe—in addition to more listening, learning, and collaborating—we can help end sexual assault and domestic violence.