Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Our environmental, social, and governance approach

At Uber, we believe in creating a long-term sustainable business. We believe in showing up in our communities, maintaining our social license to operate, and reimagining the way the world moves for the better. When we apply the appropriate governance, risk analysis, and thoughtfulness to our approach, we protect the areas most important to our bottom line: the material environmental, social, and governance priorities that matter to our stakeholders and help to create and deliver value to all.

ESG reporting

Progress starts with taking a serious look at where we stand today and sharing results to drive accountability. Please find our latest reports below.

Driver and courier well-being

Drivers and couriers overwhelmingly choose platform work because they value the flexibility to work when, where, and how they want, as reflected in various surveys conducted across multiple markets.

We continue to advocate for quality platform work that provides independent platform workers with flexibility, fair and transparent earning opportunities, access to social protection and benefits, meaningful representation, and learning and development opportunities.

Environmental sustainability and climate change

A zero-emission platform. That’s our goal, and we won’t stop until we get there. Because it’s the right thing to do—for everyone who relies on our platform, the cities we serve, and the planet we all share.

We started this journey in 2020 with a set of core commitments. We’re aiming to be net zero by 2040 across all Scope 1, 2, and 3 emissions. As part of getting there, we’ve set an ambitious goal of enabling 100% of rides on our passenger mobility platform to be completed in zero-emission vehicles (ZEVs), on micromobility, or on public transit by 2030 in the US, Canada, and Europe, and by 2040 in every market we operate in globally.

As part of our commitment to transparency and our aim to reach for the highest standards on climate-emissions accounting, planning, and disclosure, we align our reporting to the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) and the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

People and culture

Je nevyhnutné, aby sme prilákali a udržali si rozmanité skupiny ľudí, ktorí sú motivovaní a podnecovaní naším poslaním. Potrebujeme aktívnych ľudí, ktorí chcú zlepšiť spôsob, akým veci fungujú pre všetkých na našej platforme po celom svete. Vieme, že nebudeme vyhovovať každému, a preto sme sa zaviazali, že budeme jasne prezentovať, kto sme a aké to je pracovať pre Uber.

Zhromažďujeme údaje od zamestnancov, aby sme pochopili, na čom im najviac záleží a prečo u nás zostávajú a budujú si tu kariéru. Tieto poznatky využívame na objasnenie našich priorít a prístupu, a preto sa zameriavame na 6 diferencovaných potrieb zamestnancov: hrdosť, spolupatričnosť a rovnosť, rast, kompenzáciu, spokojnosť a dôveru. Táto stratégia ľudského kapitálu zabezpečuje, že zohľadňujeme potreby našej rozmanitej pracovnej sily a pokračujeme vo vytváraní zaujímavých, spravodlivých a inkluzívnych skúseností v každej z týchto kritických oblastí.

Photo of three Uber employees walking downstairs while happily chatting
Photo of three Uber employees gathered and chatting outside the office
Photo of five Uber employees seated at a table with their laptops and chatting in the office

Civil Rights Assessment

Our goal is to help ensure that people can move freely, equitably, and safely. In support of that goal, and following engagement with shareholders, Uber has undergone a Civil Rights Assessment. The assessment was conducted by Covington & Burling, under the direction of former US Attorney General Eric Holder. It was designed to evaluate our impact on rideshare drivers, communities, and employees in the US, with the intent to promote civil rights and identify areas where we can continue to improve as an equitable and inclusive platform.

Riadenie

Naša predstavenstvo sa zaviazalo k najlepšiemu možnému riadeniu spoločnosti a pevne verí, že musíme byť transparentní a zodpovední voči našim akcionárom, a to s ohľadom na našu kultúru, riadenie a firemnú zodpovednosť. Na našej ceste k vybudovaniu riadiacej štruktúry verejnej obchodnej spoločnosti svetovej úrovne sme posilnili a vytvorili predstavenstvo s rôznorodým zázemím, zručnosťami a skúsenosťami.

Otázky v environmentálnej, sociálnej a riadiacej oblasti identifikované v našom hodnotení významnosti sú dôležité pre dlhodobý úspech nášho podnikania a našu obchodnú stratégiu. Podľa potreby preto na ne dohliada predstavenstvo Uberu a nezávislý výbor pre audit, výbor pre odmeňovanie, výbor pre menovanie a riadiaci výbor.

2022 ESG Report Table of Contents image.
Photo of three young Uber employees chatting and working on their laptops in a lounge room
Young woman holding her smartphone while looking at an Uber partner's car

Uber's ESG reporting may contain forward-looking statements regarding our future business expectations, which involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from the results predicted, and reported results should not be considered as an indication of future performance. Please view our 2023 ESG Report for more.

Greenhouse gas emissions data in Uber's ESG Report has been verified by LRQA. LRQA’s verification statement can be found here.

An overview of Uber's use of carbon offsets can be found here