Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Rozmanitosť, rovnosť a začlenenie

Budujeme rozmanité tímy, ktoré budú slúžiť rozmanitej platforme

Na platforme Uber sa stretáva ohromujúci počet rôznych ľudí, ktorí denne absolvujú 19 miliónov ciest. Musíme budovať produkty a riadiť naše podnikanie tak, aby odrážalo rozmanitosť komunít, ktorým slúžime. To znamená, že pre našu pracovnú silu je nevyhnutné, aby v rámci spoločnosti odrážala rozmanitosť, ktorá existuje na našej platforme. My na druhej strane musíme vytvoriť prostredie, v ktorom táto rozmanitosť prosperuje a v ktorom ľudia cítia, že tu patria a môžu prispieť k nášmu spoločnému úspechu.

Postupnými a udržateľnými zmenami v priebehu času Uber prebudoval základy zdola nahor a úplne pretvoril svoju kultúru. Po piatich rokoch vidíme, ako nás rozmanitosť posilňuje a umožňuje nám vytvoriť spravodlivejšie a inkluzívnejšie prostredie, aby sme mohli zlepšiť svet.

Záväzok vedúcich predstaviteľov týkajúci sa rozmanitosti

Zaviazali sme sa zvýšiť demografickú rozmanitosť v Uberi a stať sa aktívnejšou protirasistickou spoločnosťou a spojencom komunít, ktorým slúžime. Naše vedenie robí všetko pre to, aby sa to stalo skutočnosťou, a to stanovením cieľov v oblasti zastúpenia vo svojich tímoch a pravidelným sledovaním pokroku. V roku 2020 sme sa tiež verejne zaviazali, že rozšírime naše úsilie boja proti rasizmu prostredníctvom našich produktov a našich partnerstiev, a to aj pre všetkých používateľov na našej platforme. Tieto záväzky aktívne riadime a sledujeme a napredujeme vo všetkých sledovaných oblastiach.

„Vieme, že pokrok si vyžaduje čas, ale nie je to nedostatok riešení, ktorý nás spomaľuje. Spoločnosti sa márne snažia dosiahnuť pokrok, pokiaľ nemajú dostatok odvahy stáť si pevne za svojím odhodlaním a postaviť sa proti rasizmu a správaniu bielej nadradenosti. Jednotlivci a firmy poľavia, keď nevidia rýchlu zmenu. Postupná transformácia je však najudržateľnejšia. Nerovnosť a rasizmus sa neobjavili zo dňa na deň a nedajú sa napraviť jednoduchými riešeniami. Táto práca nebude nikdy hotová. Verím, že ak zostaneme odhodlaní, zmena príde. Uber mal vždy odvahu zaviazať sa k udržateľnej činnosti, a to je pre mňa počiatočný úspech.“

Bo Young Lee, hlavná vedúca oddelenia rozmanitosti a inklúzie

„Ako firma, ktorá zariaďuje prepravu, máme za cieľ starať sa o to, aby všetci bez ohľadu na svoje fyzické, ekonomické a sociálne charakteristiky mohli cestovať voľne a bezpečne. Aby sme to dosiahli, musíme bojovať proti rasizmu, ktorý pretrváva v celej spoločnosti, a byť zástancom rovnoprávnosti vo vnútri aj mimo našej spoločnosti.“

„Jedno je nám jasné: nemôžeme len dúfať, že naše služby samotné zlepšia rovnosť a spravodlivosť. Musíme využiť našu globálnu veľkosť, naše technológie a naše údaje, aby sme pomohli dosiahnuť zmenu rýchlejšie, aby sme sa stali aktívnejšou protirasistickou spoločnosťou, bezpečnejšou a inkluzívnejšou spoločnosťou a platformou a verným spojencom všetkých komunít, ktorým slúžime.“

Dara Khosrowshahi, generálny riaditeľ

Skupiny zdrojov zamestnancov

Rôznorodé skupiny zamestnancov Uberu poskytujú členom okrem príležitostí na rozvoj schopnosti viesť aj povedomie o identite a intersekcionalite.

Program Able at Uber

Komunita Uberu pre opatrovateľov a zamestnancov so špeciálnymi potrebami

Program Asian at Uber

Ázijská komunita Uberu

Program Black at Uber

Komunita Uberu pre afroamerických zamestnancov a ich podporovateľov

Program Equal at Uber

Komunita Uberu pre sociálno-ekonomickú inklúziu

Program Immigrants at Uber

Komunita Uberu pre prisťahovalcov

Program Interfaith at Uber

Komunita Uberu pre ľudí rôznych duchovných presvedčení a kultúr

Los Ubers

Komunita Uberu pre hispánskych a latinskoamerických zamestnancov a ich podporovateľov

Program Parents at Uber

Komunita Uberu pre rodičov a opatrovateľov

Program Pride at Uber

Komunita Uberu pre inklúziu LGBTQ+ a rozmanitosť

Program Sages at Uber

Komunita pre zamestnancov všetkých generácií

Program Veterans at Uber

Komunita Uberu pre veteránov

Program Women at Uber

Komunita Uberu pre ženy

Výročné správy Ľudia a kultúra

Každý rok zverejňujeme správu Ľudia a kultúra, aby sme sa podelili o náš prístup k riadeniu ľudského kapitálu, rozmanitosti, rovnosti, inklúzie a ku kultúre. Zdieľame aktualizované údaje o zastúpení a opisujeme, ako napredujeme v porovnaní s našimi cieľmi. Správa je kľúčovým prvkom nášho prístupu k zvyšovaniu transparentnosti v súvislosti s údajmi o našej pracovnej sile a postupmi v oblasti ľudského kapitálu.

Spoločnosť Uber sa snaží o spravodlivejší zážitok pre všetkých. Aby sme tento príbeh lepšie podali, vytvorili sme holistický pohľad na to, ako spoločnosť Uber pôsobí na spoločnosť. Správu Ľudia a kultúra sme integrovali do správy ESG (environmentálne, sociálne a riadiace) a stali sa tak našou novou správou o životnom prostredí, sociálnej oblasti a správe.

Ako byť zamestnávateľom ponúkajúcim rovnaké príležitosti

Správu EEO-1, tiež známu ako informačná správa zamestnávateľa, vyžaduje federálna vláda USA a spoločnosti v nej musia vykázať údaje o zamestnanosti podľa rasy/etnickej príslušnosti, pohlavia a kategórie zamestnania.

Správa slúži na zabezpečenie náležitej rozmanitosti a rovnakých príležitostí v našej pracovnej sile – v zásade je to mapa pracovnej sily Uberu v USA v konkrétnom čase. Podpora rozmanitého pracoviska pomáha našej spoločnosti kriticky uvažovať o svojich cieľoch z hľadiska širšej stratégie rozvoja inkluzívnosti zamestnancov. Rozhodli sme sa túto správu zverejniť v rámci nášho trvalého záväzku zvyšovať transparentnosť a množstvo podrobností demografických údajov našich zamestnancov.

1/3

Spoločnosť Uber je hrdá na to, že je zamestnávateľom, ktorý ponúka rovnaké príležitosti a podniká pozitívne kroky. Všetkých kvalifikovaných uchádzačov budeme brať pri ponuke zamestnania do úvahy, a to bez ohľadu na pohlavie, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, rasu, farbu pleti, náboženstvo, štátny pôvod, postihnutie, postavenie chráneného veterána, vek alebo akúkoľvek inú vlastnosť chránenú zákonom. V súlade s právnymi požiadavkami navyše zvažujeme kvalifikovaných uchádzačov aj bez ohľadu na ich trestnú históriu. Pozri si aj dokumenty „Rovnosť príležitostí v zamestnaní je zákon“, doplnok „EEO je zákon“ a „Ustanovenie o nediskriminácii v oblasti transparentnosti odmeňovania“. Ak máš zdravotné postihnutie alebo špeciálne potreby, ktorým sa treba prispôsobiť, daj nám vedieť vyplnením tohto formulára.

Rozvoj inkluzívnosti zamestnancov a život v Uberi

Na našej stránke s ponukou pracovných pozícií nájdeš ďalšie informácie o tom, aké to je pracovať pre spoločnosť Uber.