Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Rok činov

COVID-19 úplne prevrátil to, ako žijeme, pracujeme a cestujeme. Vzhľadom k tomu, že naši zamestnanci teraz namiesto z kancelárie pracujú z domova, museli sme zaviesť nové opatrenia, ktoré posilňujú ich pocit spolupatričnosti. Napríklad sme zaviedli nové pravidlá, ktoré upravujú prácu pre rodičov a ľudí, ktorí sa o niekoho starajú, aby mohli nájsť rovnováhu medzi prácami a starostlivosťou o svojich najbližších. Pretože každý to má doma inak, vytvorili sme tri široké možnosti: flexibilná práca cez deň, úprava pracovnej doby alebo prehodené zmeny.

Ďalej sme rozšírili našu psychologickú podporu, ponúkli sme zamestnancom štipendium k práci z domova a zrušili sme polročné hodnotenie činnosti, aby sa zamestnancov negatívne nedotklo, zatiaľ čo si zvykajú na prácu na diaľku. Budeme sa aj ďalej starať o to, aby sa všetci v Uberi cítili podporovaní a vybavení na úspech.

Firemné vedenie

Podpora rovnoprávnosti je jednou zo 6 celofiremných priorít, ktoré pre rok 2021 stanovil náš generálny riaditeľ Dara Khosrowshahi. Znamená to zvýšenie demografickej rozmanitosti Uberu, zavedenie aktívnejších firemných procesov namierených proti rasizmu a spojenectvo s komunitami, ktorým slúžime. Každý člen tímu výkonného vedenia pracuje na pretavení tejto vízie do reality so zameraním na zapojenie celej organizácie. Zvyšovanie rozmanitosti, rovnoprávnosti a inklúzie je jadrom firemnej stratégie a záväzok voči nej musí začínať zvrchu.

Bo Young Lee, Chief Diversity and Inclusion Officer

„Veríme, že nás história môže utvárať, ale nedefinuje nás. Uber hľadá nové spôsoby fungovania, pri ktorých sú si všetci rovní a ktoré vytvárajú väčšiu rovnoprávnosť.“

Bo Young Lee, vedúca oddelenia rôznorodosti a inklúzie, Uber

Dara Khosrowshahi, Chief Executive Officer

„Ako firma, ktorá zariaďuje prepravu, máme za cieľ starať sa o to, aby všetci bez ohľadu na svoje fyzické, ekonomické a sociálne charakteristiky mohli cestovať voľne a bezpečne. Chceme bojovať proti rasizmu, ktorý pretrváva v celej spoločnosti, a byť šampiónmi v presadzovaní rovnoprávnosti vo firme aj mimo nej.“

Dara Khosrowshahi, generálny riaditeľ Uberu

Uber’s employee resource groups provide awareness regarding identity and intersectionality, in addition to leadership development opportunities for members.

Program Able at Uber

Komunita Uberu pre opatrovateľov a zamestnancov so špeciálnymi potrebami

Program Asian at Uber

Ázijská komunita Uberu

Program Black at Uber

Komunita Uberu pre afroamerických zamestnancov a ich podporovateľov

Program Equal at Uber

Komunita Uberu pre sociálno-ekonomickú inklúziu

Program Immigrants at Uber

Komunita Uberu pre imigrantov

Program Interfaith at Uber

Komunita Uberu pre ľudí rôznych duchovných presvedčení a kultúr

Los Ubers

Komunita Uberu pre hispánskych a latinskoamerických zamestnancov a ich podporovateľov'

Program Parents at Uber

Komunita Uberu pre rodičov a opatrovateľov

Program Pride at Uber

Komunita Uberu pre inklúziu LGBTQ+ a rozmanitosti

Program Sages at Uber

Komunita Uberu pre inklúziu LGBTQ+ a rozmanitosti

Program Veterans at Uber

Komunita Uberu pre veteránov

Program Women at Uber

Komunita Uberu pre ženy

Údaje o našich zamestnancoch

Nižšie je bližší popis zastúpenia našich zamestnancov za posledné 2 roky.¹

Grafy | Globálne genderové zastúpenia a zastúpenia rás a etník v USA

Globálne zastúpenie pohlaví

%Muži%ženy

Zastúpenie rás a etník v USA²

%Belosi
%Aziati
%Černosi alebo Afroameričania
%Hispánci a Latinoameričania
%Viacero rás
%Pôvodní Havajčania alebo iní pacifickí ostrovania
%Americkí Indiáni alebo aljašskí rodáci
%Nedostatočne zastúpené menšiny

Pohlavie podľa regiónov

%Muži%ženy

Grafy | Fakty o našom vedení⁴

Globálne zastúpenie pohlaví

%Muži%ženy

Zastúpenie rás a etník v USA⁵

%Belosi
%Aziati
%Černosi alebo Afroameričania
%Hispánci a Latinoameričania
%Viacero rás
%Pôvodní Havajčania alebo iní pacifickí ostrovania
%Americkí Indiáni alebo aljašskí rodáci
%Nedostatočne zastúpené menšiny

Na stránkach 35 a 36 v správe Ľudia a kultúra nájdeš grafy so zastúpením jednotlivých genderov a rás medzi našimi zamestnancami v USA.

Pozri si celú našu správu pre rok 2020

Grafy | Zastúpenie našich nových zamestnancov⁶

Globálne zastúpenie pohlaví

%Muži%ženy

Zastúpenie rás a etník v USA⁷

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Na stránkach 37 a 38 v hlásení Ľudia a kultúra nájdeš grafy so zastúpením jednotlivých genderov a rás medzi novými zamestnancami v USA.

Pozri si celú našu správu pre rok 2020

¹Údaje o súčasnom zastúpenie medzi zamestnancami sú k marcu 2019 a augustu 2020.

²Percentuálne hodnoty rás a etník z dôvodu zaokrúhlenia nemusia po súčte predstavovať 100 %.

³Naši pracovníci zákazníckej podpory zahŕňajú komunitných špecialistov v našich centrách excelentnosti a centrách podpory vodičov.

⁴Vedúci pracovník je definovaný ako riaditeľ a vyšší.

⁵Percentuálne hodnoty rás a etník z dôvodu zaokrúhlenia nemusia po súčte predstavovať 100 %.

⁶Údaje o zastúpení medzi novými zamestnancami sú z augusta 2020.

⁷Percentuálne hodnoty rás a etník z dôvodu zaokrúhlenia nemusia po súčte predstavovať 100 %.

Diversity and Inclusion reports

1/3