Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Är ekonomisk egenmakt möjligt för alla? Absolut.

I städer där Uber finns har människor – trots instabila jobbmarknader och sårbara sektorer – chans att ta makten över sin ekonomiska situation.

VÅRT BIDRAG

Vi ger möjligheter

Genom att erbjuda arbetsmöjligheter, flexibla arbetstider och resurser för att öka inkomsten hjälper Uber människor att klara av ökade kostnader.

Uber erbjuder en väg bort från de franska förorterna

Uber kan vara en buffert för oberoende arbetstagare

Enligt en studie utförd av JPMorgan Chase Institute kan oberoende arbetstagare som använder plattformar som Uber använda sina intäkter från appen för att kompensera inkomstförluster.