Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Mångfald, rättvisa och inkludering

Bygga team utifrån mångfaldsmål för att tjäna en mångfaldig plattform

På Uber-plattformen interagerar ett häpnadsväckande antal olika personer med varandra under våra 19 miljoner resor varje dag. Vi måste bygga våra produkter och driva vår verksamhet på ett sätt som återspeglar de olika grupper vi betjänar. Det betyder att det är viktigt att vår personal internt reflekterar den mångfald som finns på vår plattform, och att vi kultiverar en miljö där den mångfalden frodas och där människor känner att de hör hemma och kan bidra till vår gemensamma framgång.

Genom att göra successiva och hållbara förändringar har Uber byggt om grunden nerifrån och upp och helt omformat vår kultur. Fem år senare kan vi redan se hur mångfald gör oss starkare och gör det möjligt för oss att skapa en mer rättvis och inkluderande miljö för att göra världen bättre.

Ledningens engagemang för mångfald

Vi åtar oss att öka den demografiska mångfalden på Uber och bli ett mer aktivt antirasistiskt företag och en allierad till de grupper vi jobbar för. Vår verkställande företagsledning gör sin del för att förverkliga detta genom att sätta upp mål kring representation i sina team och spåra framsteg regelbundet. Under 2020 gjorde vi också offentliga antirasistiska åtaganden för att utöka våra ansträngningar genom våra produkter och våra samarbeten, och gentemot alla användare på vår plattform. Vi förvaltar och följer upp dessa åtaganden aktivt och gör framsteg när det gäller alla.

”Vi vet att framsteg tar tid, men det är inte bristen på lösningar som bromsar oss, företag kämpar för att göra framsteg när de inte har modet att vara engagerade och stå upp mot rasism och ’vit maktbeteenden’. Privatpersoner och företag tappar suget när de inte ser snabba förändringar. Men en gradvis omvandling är den mest hållbara. Ojämlikhet och rasism uppstod inte över en natt, och de kan inte åtgärdas med enkla lösningar. Arbetet är aldrig klart. Jag litar på att om vi fortsätter att vara hängivna, kommer förändring att ske. Uber har alltid haft modet att engagera sig för hållbara åtgärder, och det är för mig ett första framsteg.”

Bo Young Lee, chef för D&I

Som ett företag med persontransporter som affärsidé är det vårt mål att se till att alla kan röra sig fritt och tryggt, i såväl fysiskt som ekonomiskt och socialt hänseende. För att göra det måste vi vara med och bekämpa den rasism som alltjämt finns runtom i samhället och gå i bräschen i kampen för jämlikhet och rättvisa, både internt på vårt företag och i samhället i stort.

”En sak står klart för oss: vi kan inte bara hoppas att våra produkter ensamma kommer att förbättra rättvisa och jämlikhet. Vi måste använda vår globala räckvidd, vår teknik och våra data för få till förändringar snabbare – så att vi blir ett mer aktivt antirasistiskt företag, en säkrare och mer inkluderande verksamhet och plattform, och en trogen allierad till alla de grupper vi betjänar.”

Dara Khosrowshahi, vd

Employee resource groups

Ubers personalresursgrupper skapar medvetenhet om identitet och intersektionalitet, utöver ledarskapsutvecklingsmöjligheter för medlemmar.

Able at Uber

Ubers community för anhörigvårdare och medarbetare med funktionsnedsättning

Asian at Uber

Ubers asiatiska community

Black at Uber

Ubers community för svarta medarbetare och dess allierade

Equal at Uber

Ubers community för socioekonomisk inkludering

Immigrants at Uber

Ubers community för invandrare

Interfaith at Uber

Ubers community för personer från olika kulturer och med olika religiösa och andliga livsåskådningar

Los Ubers

Ubers community för latinamerikanska medarbetare och dess allierade

Parents at Uber

Ubers community för föräldrar och vårdnadshavare

Pride at Uber

Ubers community för inkludering och mångfald med avseende på HBTQ+

Sages at Uber

Community för medarbetare i alla åldrar

Veterans at Uber

Ubers community för veteraner

Women at Uber

Ubers community för kvinnor

Årliga rapporter om medarbetare och kultur

Varje år publicerar vi vår rapport om medarbetare och kultur för att dela med oss av vårt förhållningssätt till hantering av humankapital, mångfald, jämlikhet, inkludering och kultur. Vi delar uppdaterade representationsdata och beskriver hur vi gör framsteg mot våra mål. Rapporten är en viktig del i vår strategi för att öka transparens kring våra personaldata och praxis för humankapital. Mer information finns på sidan för vår rapport om medarbetare och kultur.

Att vara en arbetsgivare som tillämpar principen om lika möjligheter

EEO-1-rapporten, en så kallad arbetsgivarinformationsrapport, tas fram på uppdrag av amerikanska federala myndigheter och kräver att företag rapporterar anställningsuppgifter efter ras/etnicitet, kön och jobbkategori.

Rapporten används för att säkerställa korrekt mångfald och lika möjligheter i hela vår personalstyrka – i praktiken en översikt över Ubers amerikanska personalstyrka vid en specifik tidpunkt. Att främja en mångfaldig arbetsplats hjälper vår verksamhet att tänka kritiskt kring målen vad gäller vår vidare DEI-strategi (strategi för mångfald, rättvisa och inkludering). Vi väljer att göra denna rapport tillgänglig för allmänheten som en del av vårt fortlöpande åtagande att öka transparensen och detaljerna kring den demografiska datan om våra medarbetare.

1/3

Uber är stolta över att vara en arbetsgivare för lika möjligheter/positiv särbehandling. Alla kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, hudfärg, religion, nationellt ursprung, funktionsvariation, skyddad veteranstatus, ålder eller annan rättsligt skyddad egenskap. Dessutom överväger vi kvalificerade sökande oavsett kriminell bakgrund, i enlighet med lagkrav. Se även ”Rättvisa anställningsmöjligheter är lagen”, ”EEO är lagen”-tillägget och ”Bestämmelser om lönetranparens och icke-diskriminering”. ”Bestämmelser om lönetransparens och icke-diskriminering”. Berätta om du har en funktionsnedsättning eller särskilda behov och behöver hjälp på något sätt genom att fylla i detta formulär

DEI och livet på Uber

Ta en titt på vår karriärsida för mer information om hur det är att arbeta på Uber