Please enable Javascript
Skip to main content

En guide om statligt stöd i Sverige

Vad denna sida ämnar göra

Obs.

Innehållsförteckning

För företag

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond

Tillfälligt sänkta socialavgifter (sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda)

Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

För anställda

Förstärkt arbetslöshetsersättning (A-kassa) för fler

Slopad karensdag