Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Bezpieczeństwo kobiet

Zapewnienie 50 000 bezpłatnych przejazdów i posiłków podczas pandemii osobom zagrożonym przemocą i napaściami.

Ze statystyk wynika, że podczas pandemii przemoc wobec kobiet wzrosła nawet o 20%.

Wsparliśmy organizacje przeciwdziałające przemocy domowej i samorządy lokalne na całym świecie, aby zapewnić ponad 50 000 darmowych przejazdówdo schronisk i bezpiecznych miejsc oraz ponad 45 000 darmowych posiłków osobom zagrożonym.

Nic z tego nie byłoby możliwe bez umiejętności i wiedzy naszych partnerów, którzy nie tylko nas edukują, ale także niestrudzenie pomagają cierpiącym. Wiele takich partnerstw istnieje na całym świecie; tutaj wyróżniamy 3 z Francji, Wielkiej Brytanii i Brazylii.

Collectif Féministe Contre le Viol (Francja)

Uber oferował darmowe przejazdy, aby umożliwić ofiarom wykorzystywania seksualnego dostęp do pomocy prawnej i do wsparcia psychologicznego. Podróże na ważne wizyty prawne, sprawy sądowe i inne spotkania mogły być dla tych kobiet tradycyjnie trudne ze względu na koszty, odległość i logistykę.

Hestia (Wielka Brytania)

Zapewniliśmy darmowe przejazdy, a także dofinansowanie Hestii, jednej z największych firm zapewniających wsparcie ofiarom przemocy domowej w Londynie i na południowym wschodzie Wielkiej Brytanii. W 2020 roku organizacja ta wsparła 2800 kobiet i dzieci w powrocie do zdrowia po traumie związanej z przemocą domową.

Instituto Avon (Brazylia)

Wsparliśmy stworzenie Angeli, chatbota dostępnego przez WhatsApp, uruchomionego w czasie pandemii, aby umożliwić kobietom ciche zwrócenie się o pomoc. Ponadto, dzięki kodom promocyjnym Uber, mogą one poruszać się z większą niezależnością, aby szukać pomocy.

Powyższe przykłady stanowią tylko garstkę organizacji pracujących nad kwestiami przemocy wobec kobiet we Francji, Wielkiej Brytanii i Brazylii oraz nad naszymi innowacyjnymi sposobami współpracy.

Dowiedz się więcej o naszych nowych inicjatywach na całym świecie, zobowiązaniach w zakresie bezpieczeństwa, naszym raporcie bezpieczeństwa ze Stanów Zjednoczonych i naszej pracy w Brazylii.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach

Nasze zobowiązania

Równy dostęp do możliwości przemieszczania się.

Przejazdy na szczepienia

Brak transportu bywa przeszkodą w otrzymaniu szczepionki COVID-19 – a my pomagamy różnym grupom, od nauczycieli po seniorów, dotrzeć na miejsce szczepienia.

Zero tolerancji dla rasizmu

Nie ma miejsca na rasizm i dyskryminację w naszym świecie – oto, co robimy, aby z nimi walczyć.