Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Nasze zobowiązania

Równy dostęp do możliwości przemieszczania się.

Wiemy, że możliwości przemieszczania się i uzyskiwania dostępu do bezpiecznych miejsc, lepszych opcji, opieki zdrowotnej, możliwości pracy, uzyskania tych samych praw – od wieków są nierówne. Przemieszczanie się to dziś nadal przywilej, a nie prawo.

Ale nie musi tak być. Uważamy, że przemieszczanie się to element życia, który ma wielki potencjał. Od chwili uruchomienia Ubera wielokrotnie to udowadnialiśmy. Pandemia COVID przyczynia się do powstawania coraz większych nierówności na całym świecie. To moment na to, aby jasno określić nasz naczelny cel: chcemy umożliwić wszystkim przemieszczanie się bez przeszkód.

Tym samym wracamy do naszej podstawowej misji: bezustannie szukamy nowych, coraz lepszych możliwości przemieszczania się ludzi na całym świecie. To oznacza komunikację i rozwój. Umożliwiamy ludziom znalezienie elastycznej pracy. Dajemy firmom szansę dotarcia do nowych klientów. Ułatwiamy transport kluczowych towarów.

Nie zawsze wszystko nam się udawało. Ale nigdy nie stoimy w miejscu i zamierzamy dalej działać dla dobra ludzi i całej planety. Opracowujemy i wdrażamy programy w ponad 50 krajach na całym świecie, budując mocne relacje ze społecznościami za pośrednictwem naszej globalnej sieci oddziaływania.

Aby zrealizować nasz wielki cel i zapewnić wszystkim równy dostęp do możliwości przemieszczania się, opracowaliśmy 4 wyzwania o charakterze indywidualnym, społecznym i środowiskowym, na których chcemy się skoncentrować:

Możliwości ekonomiczne

Uważamy, że pracę należy ułatwiać. W Stanach Zjednoczonych wspieramy nowe podejście do pracy za pośrednictwem platformy – elastyczność nie musi być realizowana kosztem zabezpieczeń, na których zależy kierowcom i dostawcom. Znajduje to odzwierciedlenie na całym świecie, w tym w naszej inicjatywie Better Deal w Europie. Uber pomaga kierowcom i dostawcom wrealizacji ich celów zawodowych. To nasi Bohaterowie Dnia Codziennego.

Bezpieczeństwo

Kiedy wybuchła pandemia COVID-19, nie czekaliśmy z założonymi rękami. Pokazaliśmy, że liczy się dla nas bezpieczeństwo, i że przemieszczanie się odgrywa ważną rolę. Zapewniliśmy 10 milionów bezpłatnych przejazdów, posiłków i dostaw kluczowym pracownikom i społecznościom znajdującym się w trudnej sytuacji. W tym 50 000 darmowych przejazdów dla osób zagrożonych przemocą domową i napaściami na tle seksualnym. Potem zaoferowaliśmy 10 milionów bezpłatnych lub zniżkowych przejazdów dla osób, które chciały się zaszczepić.

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy coraz bliżej poziomu zerowej emisji. Zobowiązaliśmy się, że do 2040 roku wszystkie podróże na całym świecie będą realizowane za pośrednictwem pojazdów bezemisyjnych lub poprzez transport publiczny oparty na systemach mikromobilnych. Zamierzamy też ograniczyć ilość stosowanych produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych – naczynia będą opcjonalnym dodatkiem w Uber Eats. Uruchomiliśmy usługi z wykorzystaniem motocykli elektrycznych w Kenii, opracowaliśmy kampanie dla zrównoważonych restauracji we Francji, podpisaliśmy też umowę zakupu energii odnawialnej z farmą wiatrową w Teksasie.

Równość

Uber jest organizacją antyrasistowską. Podjęliśmy 14 zobowiązań (w międzyczasie nawet więcej), które obejmują szereg działań – od zwalczania rasizmu na naszej platformie po propagowanie społecznej równości. Co do ostatniej kwestii, w ramach naszych działań przeznaczyliśmy 10 milionów dolarów na wspieranie firm na całym świecie będących własnością osób czarnoskórych. Solidaryzujemy się również ze społecznością azjatycką i opracowujemy inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń antydyskryminacyjnych. Jest tego dużo więcej.

Więcej na temat naszych działań, osiągnięć i zobowiązań znajdziesz w tych historiach.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach

Nasze działania

We focus on taking actions to have a positive 
impact in the world.

10 milionów bezpłatnych przejazdów, posiłków i dostaw

Kiedy podczas pierwszej fali pandemii cały świat się zatrzymał, wyszliśmy z inicjatywą 10 milionów bezpłatnych przejazdów, posiłków i dostaw.

Bezpieczeństwo kobiet

Zapewnienie 50 000 bezpłatnych przejazdów i posiłków podczas pandemii osobom zagrożonym przemocą i napaściami.