Przejdź do głównej zawartości

Program ubezpieczeniowy „Ochrona dla kierowców” firmy AXA

Kiedy obejmuje Cię ochrona

Ważne informacje

Od pierwszego dnia po wprowadzeniu

Ochrona ubezpieczeniowa w czasie i poza czasem wykonywania przejazdów

Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową

Sposób działania

Ubezpieczenie na wypadek poważnych kosztów

Ochrona przed utratą przychodu

Bezpłatna ochrona

Zgłaszanie roszczeń ubezpieczeniowych

Dalsza dokumentacja

Dla kierowców

Częste pytania

Czego jeszcze potrzebujesz?

Optymalnie wykorzystaj możliwości, jakie daje Uber

Skorzystaj z pomocy

Skontaktuj się z nami