Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Wyjaśnienie opłat za dostawy

Na wysokość standardowej opłaty za dostawę wpływa kilka czynników. Przedstawiamy sposób odczytywania zestawienia przychodów*.

 • Odbiór

  Otrzymujesz stałą kwotę za odbiór jednego lub wielu zamówień z jednej restauracji. W przypadku odbiorów z kilku restauracji zastosowany zostanie mnożnik w zależności od odległości między restauracjami.

 • Dostawa

  Otrzymujesz stałą kwotę za każde dostarczone zamówienie.

 • Odległość

  Otrzymujesz stawkę za odległość między restauracją a lokalizacją klienta, przy czym brana pod uwagę jest najszybsza trasa.

 • Czas

  W wybranych miastach otrzymujesz stawkę za minutę w oparciu o przewidywany czas ukończenia przejazdu liczony od momentu przybycia do restauracji (łącznie z czasem oczekiwania) do momentu zakończenia dostawy.

1/4

Więcej informacji na temat opłat za dostawę

Dostarczanie wielu zamówień

Jeśli zrealizujesz dostawę obejmującą wiele zamówień, otrzymasz kwotę za odbiór oraz odpowiednią kwotę obliczoną w oparciu o stawki za czas i odległość. Ponadto otrzymasz dodatkową kwotę za każde doręczone zamówienie.

Wprowadzanie korekt

Jeśli masz problem z opłatą, możesz skontaktować się z zespołem pomocy przez aplikację.

Realizuj dostawy na własnych zasadach za pomocą aplikacji

Realizuj dostawy na własnych zasadach za pomocą aplikacji

* Materiały znajdujące się na tej stronie mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia przychodów. Struktura przychodu może różnić się w zależności od miasta. Odwiedź stronę swojego miasta, aby sprawdzić szczegóły dotyczące opłat za dostawę dla danej lokalizacji.