Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Wykorzystanie danych w planowaniu, aby pokonać zatory komunikacyjne

Planowanie w wielkich miastach wymaga wielu danych. Uber gromadzi dane dotyczące przejazdów z ponad 10 000 miast na całym świecie. Dlaczego nie mielibyśmy się nimi podzielić? Oto Uber Movement – usługa umożliwiająca urbanistom dostęp do zagregowanych danych, aby ułatwić im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących planowania przestrzennego miast.

NASZ WKŁAD

Uber Movement zapewnia nowe zasoby urbanistom

“Uber Movement is an important first step that demonstrates our commitment to the cities we serve, so that they can better plan and manage their streets and infrastructure.”

Shin-pei Tsay, dyrektor ds. zasad, miast i transportu, Uber

Strumień aktualnych danych o przemieszczaniu się

Uber Movement w akcji

Pomoc w planowaniu na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń

Wgląd w ruch odbywający się w miastach

Śledzenie dostępu do zdrowej żywności