Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Poznaj Uber Movement

Wykorzystanie danych w planowaniu, aby pokonać zatory komunikacyjne

Planowanie w wielkich miastach wymaga wielu danych. Uber gromadzi dane dotyczące przejazdów z ponad 10 000 miast na całym świecie. Dlaczego nie mielibyśmy się nimi podzielić? Oto Uber Movement – usługa umożliwiająca urbanistom dostęp do zagregowanych danych, aby ułatwić im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących planowania przestrzennego miast.

NASZ WKŁAD

Uber Movement zapewnia nowe zasoby urbanistom

“Uber Movement is an important first step that demonstrates our commitment to the cities we serve, so that they can better plan and manage their streets and infrastructure.”

Shin-pei Tsay, dyrektor ds. zasad, miast i transportu, Uber

Strumień aktualnych danych o przemieszczaniu się

Dzięki dostępowi do naszych danych urbaniści mają więcej zasobów niż kiedykolwiek wcześniej, aby planować miasta przyszłości. A to może przełożyć się na inteligentniej zaprojektowane i wydajniejsze miasta, w których wszystkim nam będzie lepiej się żyło.

Uber Movement w akcji

Pomoc w planowaniu na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń

Nasze dane mogą pomóc miastom lepiej planować i reagować na potrzeby transportowe i sytuacje kryzysowe, co ułatwi przemieszczanie się osobom dojeżdżającym do/z pracy w razie sytuacji takiej jak awaria metra.

Wgląd w ruch odbywający się w miastach

W październiku 2016 r. Uber i organizacja Infrastructure Partnerships Australia (IPA) nawiązały współpracę nad wskaźnikiem IPA Transport Metric. Wskaźnik ten pozwala dowiedzieć się, jak odbywa się ruch w dużych miastach, na podstawie obliczeń w całości opartych na danych Uber Movement.

Śledzenie dostępu do zdrowej żywności

Cincinnati Mobility Lab ocenia dostęp do zdrowej żywności w regionie. W tym celu mierzy czas podróży, który jest ważnym wskaźnikiem podczas sprawdzania dostępu do zdrowej żywności. Te dane mogą być przydatne podczas rozmów o obszarach z ograniczonym dostępem do żywności i o dostępie do zdrowszych alternatyw.