Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Ogólne bezpieczeństwo

Sexual assault and domestic violence affect all genders and communities around the globe.

One in 3 women worldwide has experienced sexual assault and/or domestic violence in her lifetime. Promoting global awareness and partnering with leading organizations will aid in the fight against this abuse.

NASZ WKŁAD

Promoting global awareness

Korzystamy z zasięgu i widoczności Ubera, aby promować świadomość, edukację i zapobiegać napaściom seksualnym oraz przemocy domowej, których ofiarami są miliony osób z całego świata.

Przeznaczenie 5 mln USD na finansowanie inicjatyw ukierunkowanych na zapobieganie

W ciągu 5 lat przekażemy 5 mln USD na finansowanie partnerstw programowych w zakresie działań zapobiegawczych. Pierwsza część finansowania trafi do naszych partnerów, takich jak organizacje National Network to End Domestic Violence, NO MORE oraz Raliance. Działania tych partnerów oraz przekazane środki pomogą w rozwiązaniu problemu braku pieniędzy na projekty realizowane na rzecz społeczności marginalizowanych, które często są najbardziej niedofinansowane.

Przekazywanie istotnych informacji kierowcom i pasażerom

According to experts, increasing awareness can help prevent sexual assault and domestic violence. In collaboration with partner organizations and our Safety Advisory Board, we have developed awareness and prevention messaging—and are informing millions of riders and drivers around the world through our in-app technology.

Tworzenie warunków sprzyjających niesieniu pomocy

Dołączyliśmy do Stowarzyszenia przedsiębiorców na rzecz zapobiegania przemocy domowej (CAEPV) w celu ustalenia i przyjęcia wewnętrznych zobowiązań i procedur, aby wspierać pracowników, którzy mogą potrzebować naszej pomocy w radzeniu sobie z tym globalnym problemem.

Using technology to enhance safety for riders and drivers

Technology can help increase accountability and transparency, such as pre-trip driver and car information sent to riders, a 2-way feedback system, and features like Real-Time ID Check, which helps verify that the right driver is behind the wheel. A top priority is continuing to invest in this technology and develop new products that contribute to the safety of everyone who drives and rides using the app.

Partnering with leading organizations

We joined the Corporate Alliance to End Partner Violence in order to develop and adopt updated internal commitments and procedures that appropriately assist employees who might need our help in this global epidemic.

We choose not to remain silent but to join other leading organizations pioneering efforts in this area.

A CALL TO MEN

A CALL TO MEN is a violence-prevention organization and respected leader on issues of manhood, male socialization and its intersection with violence, and preventing violence against all women and girls.

Casa de Esperanza

Casa de Esperanza is a leader in the fight against domestic violence and a national resource center for organizations working with Latinos in the US.

The National Coalition of Anti-Violence Programs (NCAVP)

NCAVP works to respond to and end all forms of violence against and within lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer communities. The New York City Anti-Violence Project coordinates NCAVP.

National Network to End Domestic Violence (NNEDV)

NNEDV is dedicated to creating a social, political, and economic environment in which violence against women no longer exists.

NO MORE

NO MORE unites and strengthens a diverse global community to help end domestic violence, sexual assault, and abuse.

Raliance

Raliance is a collaborative initiative dedicated to ending sexual violence in one generation.

Women of Color Network Inc. (WOCN)

WOCN is a national grassroots organization working to end violence against all women by prioritizing the voices, wellness, and leadership of women of color and their communities.

Nadzieja na lepszą przyszłość

Efforts have been set in motion, such as global listening tours, an internal speaker series, and employee volunteerism. With the help of 18,000-plus employees and millions of riders and drivers around the globe—in addition to more listening, learning, and collaborating—we can help end sexual assault and domestic violence.