Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Our environmental, social, and governance approach

We envision a future that is more sustainable, equitable, and profitable—not just for us, but also for those who rely on our platform for opportunity. As a global company, we are constantly evaluating risks and opportunities both internal and external. We recognize that various environmental, social, and governance factors can affect our business, and we understand the impact our business can have on society and our stakeholders. By working to align our material ESG priorities with the interests of our business and stakeholders, we aim to apply the appropriate governance, engagement, and thoughtfulness to our approach, which we believe helps enable us to protect and deliver economic value and continual long-term growth.

ESG reporting

Progress starts with taking a serious look at where we stand today and sharing results to drive accountability. Please find our latest reports below.

Driver and courier well-being

Drivers and couriers overwhelmingly choose platform work because they value the flexibility to work when, where, and how they want, as reflected in various surveys conducted across multiple markets.

We continue to advocate for quality platform work that provides independent platform workers with flexibility, fair and transparent earning opportunities, access to social protection and benefits, meaningful representation, and learning and development opportunities.

Environmental sustainability and climate change

Uber is working toward a more sustainable future because it’s the right thing to do for our business, the people who use our platform, and the cities in which we operate.

We continue to publish our progress toward our goals and Uber’s climate impact through our Environmental, Social, and Governance Report and our Climate Assessment and Performance Report.

People and culture

Ważne jest, abyśmy przyciągali i zatrzymywali przy sobie różnorodną mieszankę ludzi – ludzi, którzy są zmotywowani i napędzani przez naszą misję. Potrzebujemy osób przebojowych, które pragną usprawnić sposób działania naszej platformy na całym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że będziemy odpowiadać wszystkim, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby jasno określić, kim jesteśmy i jak wygląda praca w firmie Uber.

Zbieramy dane od pracowników, aby zrozumieć, co jest dla nich najważniejsze i dlaczego tu zostają i budują swoją karierę. Wykorzystujemy tę wiedzę, aby doprecyzować nasze priorytety i podejście. W rezultacie koncentrujemy się na 6 zróżnicowanych potrzebach pracowników: dumie, przynależności i równości, rozwoju, wynagrodzeniu, dobrobycie oraz zaufaniu. Dzięki tej strategii możemy uwzględniać potrzeby naszych zróżnicowanych pracowników i kontynuować proces kształtowania środowiska pracy, które nikogo nie wyklucza, jest sprawiedliwe i sprzyja integracji w każdym z tych krytycznych obszarów.

Civil Rights Assessment

Our goal is to help ensure that people can move freely, equitably, and safely. In support of that goal, and following engagement with shareholders, Uber has undergone a Civil Rights Assessment. The assessment was conducted by Covington & Burling, under the direction of former US Attorney General Eric Holder. It was designed to evaluate our impact on rideshare drivers, communities, and employees in the US, with the intent to promote civil rights and identify areas where we can continue to improve as an equitable and inclusive platform.

Ład korporacyjny

Nasza rada dyrektorów dba o jak najlepszy nadzór korporacyjny, a jej członkowie uważają, że naszym obowiązkiem jest przejrzystość i wiarygodność wobec akcjonariuszy pod względem kultury, zarządzania i odpowiedzialności korporacyjnej. Realizując naszą misję budowania struktury zarządzania światowej klasy spółki giełdowej, rozbudowaliśmy i wzmocniliśmy radę dyrektorów o osoby posiadające zróżnicowane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie.

Kwestie ochrony środowiska, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) zidentyfikowane w naszej ocenie istotności są ważne dla długoterminowego powodzenia naszej działalności oraz naszej strategii biznesowej. W związku z tym, oraz stosownie do okoliczności, są one nadzorowane przez Radę dyrektorów firmy Uber i niezależne komisje Rady do spraw audytu, wynagrodzeń oraz nominacji i ładu korporacyjnego.

Uber's ESG reporting may contain forward-looking statements regarding our future business expectations, which involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from the results predicted, and reported results should not be considered as an indication of future performance. Please view our 2024 ESG Report for more.

Greenhouse gas emissions data in Uber's ESG Report has been verified by LRQA. LRQA’s verification statement can be found here.

An overview of Uber's use of carbon offsets can be found here