Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Różnorodność, równość i integracja

Budowanie zróżnicowanych zespołów obsługujących różnorodną platformę

Platforma Uber obsługuje 19 milionów przejazdów dziennie, podczas których kontaktuje się ze sobą mnóstwo ludzi. Musimy rozwijać nasze usługi i prowadzić działalność w sposób odzwierciedlający zróżnicowanie społeczności, którym służymy. Dlatego nasz zespół pracowników musi być tak samo różnorodny jak grono użytkowników platformy, a my musimy pielęgnować środowisko wspierające zróżnicowanie, poczucie przynależności i działania na rzecz wspólnego sukcesu.

Wprowadzając stopniowe i zrównoważone zmiany, odtworzyliśmy filary naszej działalności i całkowicie zmieniliśmy kulturę organizacyjną. Po pięciu latach widać już, że różnorodność czyni nas silniejszymi i pozwala nam rozwijać środowisko oparte na równości i integracji z myślą o wspieraniu pozytywnych zmian na świecie.

Zobowiązanie kierownictwa do wspierania różnorodności

Dokładamy starań, aby zwiększać różnorodność demograficzną w firmie Uber, bardziej aktywnie sprzeciwiać się rasizmowi i wspierać społeczności, którym służymy. Zespół kierowniczy pomaga to urzeczywistnić, wyznaczając cele w zakresie reprezentacji w zespołach i regularnie monitorując postępy. W 2020 roku z myślą o wszystkich użytkownikach platformy podjęliśmy również publiczne zobowiązanie do zwalczania rasizmu w ramach naszych usług i relacji z partnerami. Aktywnie realizujemy nasze zamierzenia i osiągamy stałe postępy we wszystkich obszarach.

„Wiemy, że postęp wymaga czasu, ale to nie brak rozwiązań nas spowalnia. Firmy stoją w miejscu, bo boją się zaangażować i przeciwstawić przejawom rasizmu oraz zachowaniom promującym supremację białej rasy. Ludzie i organizacje tracą zapał, gdy nie widzą szybkich efektów zmian. Najbardziej trwała jest jednak stopniowa transformacja. Nierówności i rasizm nie pojawiły się z dnia na dzień, więc nie da się ich wyeliminować za pomocą prostych rozwiązań. Ten wysiłek nigdy się nie kończy. Wierzymy, że zmiany nastąpią, jeśli będziemy konsekwentni. Uber od zawsze ma odwagę angażować się w dalekosiężne działania, a to już połowa sukcesu”.

Bo Young Lee, dyrektor ds. różnorodności i integracji

Jako firma zajmująca się technologiami transportowymi dążymy do tego, aby zapewnić każdemu nieograniczoną i bezpieczną mobilność – fizyczną, ekonomiczną i społeczną. Dlatego musimy pomagać w walce z rasizmem, który wciąż jest obecny w społeczeństwie, i działać na rzecz równości w strukturach naszej firmy oraz poza nią.

„Jedno jest dla nas pewne: nie możemy po prostu mieć nadziei, że nasze produkty same będą działać na rzecz większej sprawiedliwości i równości. Musimy pomóc w szybszym wprowadzaniu zmian, wykorzystując nasze dane, technologie i globalny zasięg. Dzięki temu firma Uber będzie jeszcze aktywniej zwalczać rasizm, zapewni większe bezpieczeństwo i inkluzywność również na naszej platformie oraz stanie się wiernym sojusznikiem wszystkich społeczności, którym służymy”.

Dara Khosrowshahi, dyrektor generalny

Grupy zasobów pracowniczych

Grupy pracownicze w firmie Uber zajmują się rozpowszechnianiem wiedzy na temat tożsamości i intersekcjonalności, a swoim członkom umożliwiają rozwijanie umiejętności przywódczych.

Sprawni w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz opiekunów i pracowników z niepełnosprawnością

Osoby pochodzenia azjatyckiego w Uberze

Społeczność firmy Uber w Azji

Osoby czarnoskóre w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz czarnoskórych pracowników i ich sojuszników

Równi w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz inkluzywności społeczno-gospodarczej

Imigranci w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz imigrantów

Międzywyznaniowi w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz osób o różnych wierzeniach duchowych i z różnych kultur

Los Ubers

Społeczność firmy Uber na rzecz pracowników pochodzenia latynoskiego i ich sojuszników

Rodzice w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz rodziców i opiekunów

Duma w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz inkluzywności wobec osób LGBTQ+ i różnorodności

Mędrcy w Uberze

Społeczność na rzecz pracowników wszystkich pokoleń

Weterani w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz kombatantów

Kobiety w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz kobiet

Raporty roczne „Ludzie i kultura”

Każdego roku publikujemy raport „Ludzie i kultura”, aby przedstawić nasze podejście do zarządzania kapitałem ludzkim, różnorodności, równości i integracji społecznej oraz kultury. W raporcie podajemy aktualne dane dotyczące reprezentacji różnych grup oraz informacje o postępach w realizacji celów. Raport to niezbędny element zwiększania przejrzystości naszych działań związanych z danymi dotyczącymi pracowników i zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Uber zmierza do tego, aby wpłynąć na bardziej sprawiedliwe doświadczenia dla każdego, z kim się stykamy. Aby lepiej to przybliżyć, opracowaliśmy całościowy pogląd na to, jak firma Uber wywiera wpływ na środowisko, integrując nasz raport „Ludzie i kultura” z naszym raportem ESG (z zakresu środowiska, spraw społecznych i zarządzania), aby stworzyć nasz nowy raport dotyczący środowiska, społeczeństwa i zarządzania.

Wspieranie równości szans w miejscu pracy

Rząd federalny USA wymaga od przedsiębiorstw składania sprawozdań EEO-1, zwanych również raportami informacyjnymi pracodawcy. W tym dokumencie firmy przekazują dane dotyczące zatrudnienia z uwzględnieniem pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci i kategorii stanowisk.

Celem raportu jest zapewnienie odpowiedniej różnorodności i równych szans wszystkim pracownikom. Zasadniczo jest to plan rozwoju amerykańskiego zespołu firmy Uber w określonym przedziale czasu. Dbanie o różnorodność w miejscu pracy pomaga nam krytycznie analizować cele w ramach naszej ogólnej strategii wspierania różnorodności, równości i integracji. Raport udostępniamy publicznie jako wyraz stałego zaangażowania w zwiększanie przejrzystości i szczegółowości danych demograficznych dotyczących naszego zespołu pracowników.

1/3

Jesteśmy dumni z faktu, że Uber jako pracodawca zapewnia równe możliwości i wspiera działania afirmacyjne. Wszystkie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami mają równe szanse przy rozpatrywaniu kandydatur – bez względu na płeć biologiczną, tożsamość płciową, orientację seksualną, rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, status weterana, wiek czy inne cechy chronione przez prawo. Poza tym zgodnie z prawem przyjmujemy zgłoszenia wykwalifikowanych kandydatów niezależnie od ich karalności. Więcej informacji można znaleźć w tych dokumentach w języku angielskim:Equal Employment Opportunity is the Law („Równe szanse zatrudnienia to wymóg prawny”), EEO is the Law („Sprawozdanie EEO to wymóg prawny” oraz Pay Transparency Nondiscrimination Provision („Przepis o niedyskryminacji w zakresie przejrzystości wynagrodzeń”). Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami, która wymaga zapewnienia odpowiednich udogodnień, daj nam znać, wypełniając ten formularz.

Różnorodność, równość, integracja i życie w firmie Uber

Więcej informacji o tym, jak wygląda praca w firmie Uber, znajdziesz na naszej stronie poświęconej karierze.