Przejdź do głównej zawartości
Uber

Podaj nam swoją lokalizację

Podaj nazwę najbliższego miasta, aby pomóc nam wyświetlić właściwe informacje dla Twojego obszaru

Wybierz język

Poradnik dla dostawców

Nie możesz znaleźć osoby zamawiającej

Przeczytaj co zrobić, jeżeli osoba zamawiająca jest nieobecna w miejscu odbioru lub podany adres jest niekompletny.

Wskazówki dla Ciebie

Nie możesz zlokalizować osoby zamawiającej

Po przybyciu pod adres docelowy, wszystkie szczegóły dostawy (przykładowo: kod do bramy, numer piętra, itp.) dostępne są z poziomu aplikacji.

  • Jeżeli osoba zamawiająca jest nieobecna na miejscu lub podany adres jest niekompletny, podejmij przynajmniej dwie próby kontaktu przy użyciu opcji "Kontakt", dostępnej w menu aplikacji.

  • Jeśli osoba, która złożyła zamówienie, nie odbiera telefonu, dobrą praktyką jest pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej.

  • Jeżeli początkowe próby skontaktowania się z osobą, która złożyła zamówienie, pozostają bez odpowiedzi, odczekaj pięć minut i podejmij ostateczną próbę kontaktu.

  • Po upływie 7 minut od przybycia pod adres docelowy i braku jakiejkolwiek reakcji ze strony osoby zamawiającej, możesz anulować dostawę w aplikacji, jako powód podając “Brak możliwości dostarczenia".

Dostawy anulowane w takich okolicznościach zostaną przez nas odpowiednio wynagrodzone. Anulacja ta nie pogorszy szans na zakwalifikowanie się do otrzymania stawek gwarantowanych.

Gotowy by zacząć zarabiać?

ZAŁÓŻ KONTO