Produkty

Zmiany w cenniku dotyczące dłuższych przejazdów

3 kwietnia 2018 / Polska

Do tej pory przy dalekich przejazdach z Uberem poza miasto pojawiała się opłata w wysokości 10 lub 20 złotych w chwili przekroczenia 1 lub 2 linii aglomeracyjnej. Takie rozwiązanie rekompensowało kierowcy daleką podróż, jednak  powodowało wiele pytań zarówno ze strony pasażerów, jak i kierowców. Dlatego też usunęliśmy opłaty za wyjazd poza linie aglomeracyjne oraz stałe stawki za przejazdy (kwoty automatycznie naliczane na wybranych trasach np. na lotnisko). W zamian wprowadzamy zmiany w cenniku na długich dystansach. Odtąd cena przejazdu nie jest uwarunkowana granicami linii aglomeracyjnych, ale długością trasy.

Jak to działa

Zmianie ulegnie wyłącznie opłata kilometrowa, która zacznie się naliczać po przekroczeniu dystansu:

20 km w Warszawie
15 km w Krakowie
17 km w Trójmieście
13 km we Wrocławiu
12 km w Poznaniu
12 km w Łodzi
Oraz 20 km na terenie konurbacji śląskiej

Po przekroczeniu tego dystansu opłata za km wyniesie 3,30 zł w przypadku usługi uberX oraz 4 zł w przypadku usługi uberSELECT/uberVAN.

Dzięki wprowadzonym zmianom cennik za przejazdy z Uberem będzie jeszcze bardziej przejrzysty. Pamiętaj także, że korzystając z aplikacji Uber z góry wiesz, ile zapłacisz za przejazd.

Dobrze wiedzieć:

  • Pamiętaj, że mnożnikowi cen dynamicznych podlega jedynie stawka podstawowa – np. w usłudze UberX jest to 1,30 zł/km oraz 0.25 zł/min, w UberSELECT – 1.70 zł/km oraz 0.35 zł/km, a w UberVAN – 1.70 zł/km oraz 0.50 zł/min.
  • Teraz cena za przejazd z aplikacją Uber jest liczona jak w przykładzie: 
    Warszawa: Twój przejazd z uberX wynosi 17 km. Dla pierwszych 15 km opłata za km wynosi 1,30 zł/km, dla ostatnich 2 km stawka to 3,30 zł/km.