Ogłoszenia dla kierowców

Upoważnienie

22 sierpnia 2018 / Polska

Wypełnienie formularza oznacza, że upoważniają Państwo firmę Uber B.V. oraz jej spółki zależne (dalej łącznie zwane „Uber”) do udostępniania Państwa danych kontaktowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu) Partnerom Flotowym, aby mogli kontaktować się z Państwem w sprawie zawieranych przez nich umów.

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że żadne umowy zawierane między Państwem a Partnerem Flotowym nie są w żaden sposób powiązane z firmą Uber i są zawierane wyłącznie pomiędzy Państwem a Partnerem Flotowym. Partner Flotowy jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych po ich przeniesieniu, dlatego zalecamy zapoznanie się z jego polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji.